Från en familj till en annan:

Gör gott för stort och smått.

För att våra barn ska ha en värld att ta hand om imorgon måste vi agera hållbart idag.

#meränekologiskt

Mer än ekologiskt betyder att vi överstiger de krav som ställs för EU- ekologisk märkning.

+ Mer än 60 års erfarenhet av ekologiskt jordbruk

+ Vi sörjer för god och hållbar djurhållning

+ Forskning om djurskydd och främjande av biologisk mångfald

+ Striktare gränsvärden än vad som krävs av EU

+ Mer än 260 kvalitetskontroller per barnmatsburk

+ Klimatneutral produktion av barnmatsburkarna


= HiPP eko-sigill

"Högre krav än märkningen för EU-ekologiskt jordbruk: HiPPs eko-sigill står för barnmat av absolut högsta kvalité."

Garanterat personligen

Bättre djurhållning:

Så här lever boskapen hos HiPP

Läs mer

Bättre djurhållning:

HiPP klipper inga näbbar

Läs mer

Bättre djurhållning:

Hos HiPP får även ungtupparna växa upp

Läs mer

Bättre djurhållning:

Mjölkproduktion i harmoni med naturen

Läs mer

Bättre djurhållning:

Endast hållbart MSC-certifierad fisk

Läs mer

God djurhållning är vårt krav

…därför låter vi kalvarna stanna med sina mammor längre och låter även ungtuppar växa upp.

På HiPPs ekologiska gårdar lever och mår djuren bra. Artspecifika uppfödningsmetoder och naturligt foder är såklart grundpelare i vårt jordbruk. Lagen är väldigt tydlig i detta hänseende: Fodret måste komma från ekologiska gårdar och får inte innehålla antibiotika, växtskyddsmedel eller genmodifierade råvaror. Att hålla de mest lämpliga arterna, ge dem mycket utrymme för rörelse, stora stall och tillräckligt med ljus bidrar också till djurens hälsa och välbefinnande.

HiPP går till och med utöver lagkraven och har sina egna riktlinjer som leverantörer av ekologiska råvaror måste följa. HiPP-anställda utför regelbundna kontroller för att säkerställa att alla HiPPs krav gällande djuruppfödning och djurskydd uppfylls. Tack vare dessa omfattande kontroller kan vi försäkra våra kunder om att våra djur får leva enligt god djurhållning där deras hälsa och välbefinnande står i fokus.

Mer kunskap om ekologi och biologisk mångfald:

Över 60 års erfarenhet av ekologisk odling

Läs mer

Mer kunskap om ekologi och biologisk mångfald:

Schyssta bananer - småskaliga ekologiska jordbruk i Costa Rica

Läs mer

Mer kunskap om ekologi och biologisk mångfald:

Frukt från fruktträdgårdar

Läs mer

Mer kunskap om ekologi och biologisk mångfald:

Ekologisk spannmålsodling med största omsorg

Läs mer

Mer biologisk mångfald och erfarenhet

…eftersom ekologisk produktion främjar biologisk mångfald.

Visste du att bara hälsosam jord kan producera ren och hälsosam mat?

Innan ett fält kan bli ett HiPP-fält, kontrollerar våra experter markens kvalitet genom att ta prover av jorden och analysera dem i vårt laboratorium. Fältet är endast kvalificerat för odling av HiPPs ekologiska grödor om proverna uppfyller våra strikta kvalitetskrav. Genom att välja öppna fält låter vi vinden blåsa bort skadedjur och genom att plantera skadedjurens favoritväxter runt våra åkrar lurar vi bort dem från grödorna.

Hållbarhet är självklart för oss

Klimatskydd

HiPPs egen ekologiska bondgård

Mer ekologiskt och mer klimatvänligt

…eftersom hälsosamma jordar släpper ut mindre mängder koldioxid och eftersom våra barnmatsburkar dessutom är klimatneutralt tillverkade.