Skip to main content

Personuppgiftspolicy

Välkommen till webbplatsen för HiPP i Sverige och vår personuppgiftspolicy. Målsättningen med denna policy är att på ett tydligt och transparent sätt beskriva varför och hur vi samlar in, använder, visar, överför och lagrar personuppgifter på ett säkert sätt. Vi utför all hantering av personuppgifter i enlighet med EU:s integritetslagstiftning GDPR, på svenska översatt till Dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig

Arvid Nordquist HAB, org nr 556007-7868, Ekensbergsvägen 117, 17141 Solna (”AN", "vi", "oss”) marknadsför och distribuerar HiPPs produkter i Sverige. HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen i Tyskland ("HiPP") är varumärkesägare. AN och HiPP är gemensamt ansvariga för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, enligt artikel 26 i dataskyddsförordningen (GDPR). Det ligger i båda parters största intresse att du som användare ska känna dig trygg och väl informerad om vår personuppgiftsbehandlingen, helt enkelt för att du är värdefull för oss.

Fördelning av personuppgiftsbehandlingen

Arvid Nordquist HAB 
AN sköter den administrativa delen av informationen på denna webbplats. Det innefattar nyhetsbrev till konsumenter, konsumentservice, konsumentkontakt med dietist, nyhetsbrev till personal inom vården, kontaktformulär för vårdpersonal samt materialbeställning för vårdpersonal. Vi sköter även inbjudningar till event, konsumenttävlingar och kommunikation i sociala medier. Vi sköter även administrationen av HiPP BabyClub.

HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG
HiPP sköter den tekniska driften och utvecklingen av webbplatsen www.hippbarnmat.se samt lagringen av webbplatsens data på server i Tyskland. Datan tillhörande konsumenter på den svenska marknaden administreras på inget sätt av HiPP - teknisk plattform och datalagring erbjuds AN som en tjänst i partnerskapet. HiPP har ett separat dataskyddsombud som säkerställer och ansvarar för säker lagring av datan, i enlighet med GDPR och avtalet om gemensamt personuppgiftsansvar:

Mr. A. Maier
E-mail: datenschutz@hipp.de
Georg-HiPP-Straße 7
85276 Pfaffenhofen

Kontaktuppgifter

Som konsument eller kund i Sverige kan du kontakta oss på personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se som är den gemensamma adressen till AN och HiPP i Sverige i frågor som rör specifikt hantering av personuppgifter. För övriga ärenden hänvisar vi till vår konsumentservice på hipp@arvidnordquist.se. Det går även bra att skicka ett vanligt brev till Arvid Nordquist, Ekensbergsvägen 117, 17141 Solna.

Insamling av personuppgifter

Vad en personuppgift är
Personuppgifter är alla typer av information, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, som kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Bilder på och ljudupptagningar av individer som behandlas i dator kan vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis IP-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Ändamålet för att samla in personuppgifter och vilka uppgifter vi samlar in

Besök på webbplats & appar
För att du ska kunna använda vår webbplats och vår app på det sätt vi avsett och för vi ska kunna utvärdera samt förbättra dessa tjänster så använder vi cookies och analysverktyg. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare, och varje typ av cookie har en specifik uppgift. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare besökaren använts. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera våra webbplatser och appar. Läs mer om detta i vår Cookiepolicy.

Protokolldata
Varje gång du besöker vår webbsida registreras automatiskt information om besöket en så kallad protokollfil. Det är som serverns loggbok kan man säga, för att ansvarig för sajtens publicering ska kunna redogöra för och registrera viktiga moment i besökshistoriken. Varje protokollfil registrerar den här informationen:

• vilka sidor som anropats och i vilken ordning
• namnet på sidor och filer som anropats
• datum och tid för anropet, om anropet lyckades samt utnyttjandegrad av serverns kapacitet vid tidpunkten för förfrågan
• den överförda volymen data
• den IP-adress som stått för anropet
• inloggningsinformation om sådan använts under besöket
• vilken typ av enhet som använts (mobil, desktop, osv.)
• användaragent (berättar om typ av webbläsare, sökmotor, osv.)

Denna data används endast för analytiska och statistiska ändamål och på helt anonym basis.

HiPP BabyClub
HiPP BabyClub är en konsumentklubb som administreras i Sverige av Arvid Nordquist på uppdrag av HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG i Tyskland, som är ägare och grundare av både varumärket HiPP och HiPP BabyClub, som finns i många länder både inom och utom EU. Klubben finns till för dig som förälder, för att du ska få ta del av kunskap och råd kring barnmat.

När du registrerar dig i HiPP BabyClub ges du tillfälle att samtycka till insamlingen av de personuppgifter som krävs för att klubbfunktionerna ska fungera för dig och ditt barn. Utan ditt samtycke kan vi inte ta emot din ansökan om medlemskap.

Personuppgifter vi samlar in är ditt namn, adress, kontaktuppgifter samt ditt barns namn. Ändamålet är att våra utskick av föräldrabrev ska kunna skickas till dig och personaliseras med ditt barns namn. Adressuppgifterna behöver vi för att kunna skicka ut vinst om du deltar i och vinner någon av klubbens tävlingar. Du anger ett användarnamn vid registreringen och detta behöver inte vara ditt riktiga namn. Vill du inte att ditt riktiga namn skall publiceras i samband med tävlingarna (deltagande är frivilligt) så skapa ett användarnamn som inte är ditt riktiga namn.

För ytterligare instruktioner kring klubbens funktion läs våra Användarvillkor. Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap i HiPP BabyClub eller välja att endast avsluta utskicken av föräldrabreven om du hellre vill det. För vår support i dessa frågor vänligen kontakta oss på hippbabyclub@arvidnordquist.se eller personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se .

Kundservice och konsumentkontakt
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via konsumentkontakt, på e-post, telefon eller på andra sätt. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende. Det är uppgifter om namn, e-postadress eller telefonnummer. Vid personlig kontakt samlar vi också in de övriga personuppgifter som du själv väljer att lämna till oss. Det kan t.ex. vara uppgifter om allergier, hälsotillstånd eller andra uppgifter om dig som är relevanta för ditt ärende.

Nyhetsbrev
När du prenumererar på AN:s nyhetsbrev samlar vi in ditt namn och din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet. Vi kan även be om ytterligare uppgifter som exempelvis bostadsort och yrke, för att kunna skicka relevant information som är lokal eller yrkesstyrd.

Webbshop
När du köper produkter i vår webbshop samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning. Det är uppgifter om namn, adress, kontaktuppgifter och betalningsuppgifter.

Tävlingar & kampanjaktiviteter
När vi arrangerar en tävling eller en kampanjaktivitet samlar vi in personuppgifter för att kunna identifiera deltagarna, kommunicera med deltagarna, vid behov säkerställa deltagarnas ålder, utse vinnare, förmedla vinster eller återkoppla på deltagandet i en kampanjaktivitet.

Mässor & events
På mässor och events kan vi komma att samla in personuppgifter med syftet att informera om våra produkter och tjänster. Vi samlar även in personuppgifter för att kunna kommunicera om mässan eller eventet som sådant, både innan, under och efteråt. Det kan då handla om bokningsbekräftelser, svar på frågor och utvärderingar. Kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, yrkesroll, företagsnamn, postadress, e-postadress och eventuellt önskemål om specialkost. 

Sociala medier
Vi använder oss av sociala nätverk i vår marknadsföring. Leverantörerna av dessa nätverks samlar in och behandlar personuppgifter från dig som användare av plattformen, för att kunna anpassa den totala tjänsten efter dina önskemål och ditt beteende. Vi samlar inte in personuppgifter från användare som besöker våra sociala konton utan att be om ett samtycke för varje specifikt fall, som exempelvis vid en tävling eller om vi behöver kompletterande uppgifter i övriga liknande konsumentärenden. Är du intresserad av att läsa mer om de sociala nätverkens respektive personuppgiftspolicy? Här är länkar till de vanligaste nätverkens integritetspolicys:

YouTube
Facebook
Instagram
Twitter

Behandling och lagring av personuppgifter

AN:s rättsliga grund att behandla dina personuppgifter
AN behandlar dina personuppgifter lagenligt. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av fullgörande av avtalet, specifikt av samtycke eller med stöd av att uppgiften är nödvändig för att uppfylla andra rättsliga förpliktelser. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål. I huvudsak behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra ett avtal i vilket du är part.

Kundservice och konsumentkontakt
Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig service om du kontaktar oss med frågor, synpunkter eller t.ex. reklamationer. Vi använder dina kontaktuppgifter, som e-postadress och telefonnummer för att kunna kontakta dig i samband med frågor och ärenden. Vi kan också komma att använda alla de övriga personuppgifter som vi samlat in om dig för att hantera din fråga eller ditt ärende beroende på vad som är relevant i det enskilda fallet.

Marknadsföring och personifiering
Kundinformation kan användas i marknadsföringssammanhang av AN för att kontakta dig per post, e-post och SMS.

Om du deltar i någon av våra tävlingar använder vi dina personuppgifter för att kommunicera med dig för att kunna meddela vinnare och förmedla vinster.

Om du har anmält dig till något av våra nyhetsbrev använder vi dina personuppgifter för att skicka nyhetsbrevet till dig och för att anpassa innehållet i nyhetsbrevet till just dig. Det är dels din e-postadress och dels uppgifter om din köphistorik. Genom att använda dessa uppgifter kan vi ge dig de erbjudanden som vi tror att du har störst intresse och nytta av.

I vissa fall delar vi uppgifter med våra samarbetspartners för att de ska hjälpa oss att anpassa våra erbjudanden och marknadsföring för dig. Vi ingår avtal för att säkerställa att sådana samarbetspartners behandlar uppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

För analys av användarmönster och personifiering använder vi oss av cookies. Du kan läsa vår cookiepolicy här.

Utveckling av tjänster och service
Vi använder de uppgifter vi samlar in om våra kunder för att utveckla och förbättra våra produkter och tjänster. Det gäller dels våra digitala tjänster, där vi analyserar användarbeteende för att utveckla hur vi presenterar information, erbjudanden och utformar funktioner. Det gäller också utveckling av våra produkter efter kunders önskemål och beteende och för att t.ex. åtgärda brister eller öka säkerheten. I huvudsak använder vi anonyma eller anonymiserade uppgifter på aggregerad nivå för att göra denna typ av analyser.

Lagkrav
Behandling av dina personuppgifter kan slutligen också komma att ske för att vi ska kunna uppfylla förpliktelser enligt lagar och förordningar, till exempel gällande säkerhet och redovisning.

Lagringstider
AN följer god sed inom svensk handel. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen.

Om du reklamerar en produkt sparar vi samtliga dina uppgifter så länge ärendet pågår eller maximalt i 24 månader efter att ärendet är avslutat.

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparas dina kontaktuppgifter så länge som du väljer att fortsätta ta emot nyhetsbrevet.

Vid deltagande i tävlingar sparar vi dina personuppgifter tills vi har utsett och meddelat en vinnare. Därefter raderar vi dina personuppgifter.

Samma personuppgift kan lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av samtycke eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

AN:s tekniska och organisatoriska åtgärder för säker behandling av dina personuppgifter
Vi vidtar löpande åtgärder för att uppfylla principerna om ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”. Vi utvärderar kontinuerligt riskerna med den personuppgiftsbehandling som sker och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att minska riskerna.

Vi utbildar kontinuerligt vår personal i dataskyddsfrågor. Har ni direkta frågor om hur vi arbetar med EU:s integritetslagstiftning GDPR – kontakta personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se.

Tredje part

Avtalspartners och IT-leverantörer
Vi använder oss av ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet. I vissa av dessa lagras och hanteras personuppgifter. Vi är måna om din integritet och säkerheten för dina uppgifter vid all sådan hantering. Vissa system är installerade lokalt hos oss och det är bara vår personal som har tillgång till uppgifterna. I dessa fall sker ingen överföring till tredje part. Vissa system är dock molnlösningar eller installerade hos leverantören och innebär att vi överför personuppgifter till leverantören. I dessa fall är leverantören vårt personuppgiftsbiträde och hanterar uppgifterna på vårt uppdrag och enligt våra instruktioner.

Interna IT-system
Internt hanterar vi personuppgifter på våra arbetsdatorer, i våra system för lager, varuleveranser och konsumentservice. Dessa system är till för att kunna leverera produkter du har beställt från oss och för att kunna hantera frågor kring våra produkter. I dessa system kan samtliga de personuppgifter vi samlar in komma att hanteras.

Tjänster inom analys av besöksdata
Vi använder oss av externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden på våra webbplatser och för användarfeedback. Dessa företag hanterar personuppgifter som personuppgiftsbiträde för vår räkning. De uppgifter det rör sig om är framför allt uppgifter som hämtas in genom cookies och hanteras på anonym och aggregerad nivå.

Dina rättigheter

Samtycke
Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. För att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs däremot att du samtycker till behandlingen. Du ska ges möjligheten att aktivt lämna samtycke till hantering av dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster på hippbarnmat.se.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på personuppgiftsansvarig@arvidnordquist.se. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke och med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål.

Rätt till kontroll över dina personuppgifter
Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till vissa ändamål och till exempel inte används för direktreklam eller s.k. profilering.

Rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig
Om du vill ha information om vilka uppgifter vi har registrerade om dig kan du skriftligen ansöka om detta. Registerutdraget lämnas på begäran och är gratis en gång per år. Lagstödet för denna rättighet med registerutdrag finner du i artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR).

- Hur går jag tillväga för att begära ett registerutdrag?
Du skriver och begär ett registerutdrag från AN. OBS! Du måste skicka in din begäran skriftligen till Arvid Nordquist, Ekensbergsvägen 117, 17141 Solna eftersom den ska innehålla din namnteckning. Du kan alltså inte skicka ett e-post. Märk brevet ”Begäran om personuppgiftsutdrag”.

Så här kan du skriva:

Personuppgiftsutdrag - till personuppgiftsansvarig på Arvid Nordquist HAB. 
Härmed ansöker jag om information enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen (GDPR).

...........................................................................
Ort, datum och namnteckning

...........................................................................
Namnförtydligande

...........................................................................
Personnummer

...........................................................................
Postadress

...........................................................................
E-postadress

Cookies

På www.hippbarnmat.se använder vi cookies för att optimera din upplevelse av webbplatsen och för att kunna utveckla webbplatserna. Informationen lagras anonymt. För denna hantering gäller förutom vår personuppgiftspolicy också vår cookiepolicy.

Klagomål

Den som anser att ett företag bryter mot EU:s integritetslagstiftning GDPR, på svenska översatt till dataskyddsförordningen, kan vända sig till Datainspektionen. Läs mer på Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se .