Skip to main content

Det här kan vara av intresse för dig:

Facebook

Facebook

Vår ständigt tillgängliga mötesplats. Här kan vi bemöta frågor, informera, berätta vår historia och tipsa om tävlingar.

Ålderskategorier barnmat

Ålderskategorier barnmat

I "Barnmatsguiden" ger vi information om åldersindelningen av barnmat och barnets utvecklingsfaser.