Har mitt barn ärftlighet för allergi?

Det finns en ärftlighet för allergi om nära släktingar (far och mor eller syskon) har allergi (t.ex. hösnuva, astma eller eksem).

Att ha en ärftlighet för allergi betyder däremot inte automatiskt att ditt barn kommer att utveckla en allergi. Det bästa skyddet mot allergi är exklusiv amning under de första 4-6 månaderna.