Skip to main content

Klimatpositiv barnmat

Vi kan stolt berätta att från och med 2022 är alla våra barnmatsburkar klimatpositiva och under året kommer även modersmjölksersättning, tillskottsnäring och klämmisar att stå i butikernas hyllor. Du känner igen dem på märkningen "Climate-positive".

Vi började med ekologiskt jordbruk redan på 1950-talet eftersom vi som familj ansåg att det var bäst för naturen och hållbarhet alltid varit väldigt viktigt för oss. Barnmatsburkarna var det första produktsegmentet i vårt sortiment som blev klimatpositivt. Men vi stannar inte där utan fortsätter såklart vår resa mot att bli världens första barnmatstillverkare som erbjuder ett helt klimatpositivt sortiment. Grafen nedanför och hänvisningarna till klimatberäkningar, processer och aktiviteter gäller alltså inte bara burkmaten utan alla våra produkter vars förpackning märks med symbolen "Climate-positive".

Vad innebär det att vara klimatpositiv?

Att vara klimatpositiv innebär att vi ger tillbaka mer till naturen än vi tar. Det vill säga: vår produktion av barnmatsburkar har ett positivt nettoresultat om man lägger ihop våra utsläpp av växthusgaser med vår kompensation för dessa. Vi tar alltså  hänsyn till hela vår värdekedja från åkrarna till våra återförsäljares lager. Vi arbetar på flera fronter; dels med att minska utsläppen genom innovationer och tekniker, dels genom att binda kol på naturlig väg i våra processer men också med  kompensation för de utsläpp som inte går att minska mer i dagsläget.

Hur har vi beräknat att våra produkter är klimatpositiva?

Vi har beräknat alla  koldioxidutsläpp som hör ihop med produktionen av våra barnmatsburkar. Vi börjar med markerna där råvaror odlats och skördats, fortsätter med transporter till fabrik och produktion - för att slutligen addera transport från oss till våra återförsäljares lager. Dessa beräkningar har kontrollerats och resultaten bekräftats och certifierats av TUV Nord AG.

Vad HiPP gör för att försöka hjälpa vårt klimat

Innan klimatförändringen erkändes som vår tids största utmaning vidtog HiPP redan åtgärder för att skydda vårt klimat. Vi har  uppnått mycket under de senaste decennierna. Vi har gått över till förnybara energikällor och har kraftigt minskat och i vissa steg helt kunnat undvika utsläpp. Vi har  minskat mängden förpackningsmaterial i alla våra förpackningslösningar och jobbar med miljöcertifierade papper och färger. Som ett resultat har koldioxidutsläppen vid vår produktionsanläggning i Pfaffenhofen i Tyskland minskat med mer än 80% sedan tidigt 90-tal.

Sedan 1995 har HiPP följt de strikta kraven i det europeiska miljöledningssystemet EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) och har sedan dess förbättrat vårt ekologiska fotavtryck varje år. HiPP's produktionsanläggningar i Pfaffenhofen (Tyskland) och Gmunden (Österrike) har faktiskt varit klimatneutrala sedan 2011 redan. Sedan dess har våra fabriker i Herford (Tyskland), Glina (Kroatien) och Hanságliget (Ungern) följt efter och är nu också klimatneutrala.

Vi minskar våra utsläpp genom:

• ekologiskt jordbruk sedan 1956
• optimering av våra energiförsörjningskoncept (exempelvis: råvarurester från barnmatsproduktionen komposteras och återanvänds som biogas, inte bara till fabriken men även till närliggande samhälle.)
• att producera klimatneutralt på alla våra produktionsanläggningar i EU
• att optimera alla våra förpackningar

Vi kompenserar för utsläpp genom att:

• binda kol genom humusbildning
• driva och stödja globala klimatskyddsprojekt
• genomföra klimatskyddsprojekt inom vår egen leverantörskedja

Klimatskydd genom markvård

Aktivt klimatskydd och hållbara åtgärder är grundpelare i vårt företags filosofi. Ett hållbart ekologiskt jordbruk gör att HiPP aktivt kan skapa och förvalta näringsrika och bördiga jordar och därmed bidra till klimatskyddet. Vi behöver friska jordar inte bara för att säkerställa goda skördar, utan också för att behålla mer vatten och näringsämnen i jorden samt binda kol på lång sikt.

En hög humushalt är nyckeln i allt detta. HiPP främjar därför ekologiskt jordbruk och humusbildningsprojekt inte bara i egna värdekedjan utan på flera platser runt om i världen. Jordar med hög humushalt har visat sig binda klimatförstörande kol effektivt och är en viktig faktor i minskandet av växthusgaser i atmosfären.

Friska jordar för vårt klimat

Humusbildning är en nyckelpelare i HiPP:s ansträngningar att skydda vårt klimat och kompensera för oundvikliga koldioxidutsläpp. Varje handfull jord är ett litet under för vårt klimat. Varför? Eftersom de miljoner och åter miljoner mikroorganismer som lever i frisk jord omvandlar växtrester till värdefull humus som binder kol. Vi använder oss av denna princip i våra lokala klimatskyddsprojekt såväl som i några av våra globala klimatskyddsprojekt. Till exempel omvandlar vi boskapsgödseln som genereras på våra HiPP-gårdar till värdefull kompost. Vi delar erfarenheten av humusbildning som vi skaffat oss genom åren med våra råvaruleverantörer globalt.

Klimatskyddsprojekt

Vi är involverade i flera klimatskyddsprojekt runt om i världen – exempelvis i Kapstaden där vi samarbetar med vår mångåriga partner Soil & More Impacts.

Kapstaden måste hantera ca. 30 000 kubikmeter grönt avfall per månad (matrester och liknande). Fram till för några år sedan hamnade nästan 100 procent av detta avfall på stadens sopdepåer. Där orsakade de höga mängderna organiskt avfall problem med logistik, sanitet och utsläpp av växthusgaser. Under de senaste åren har vårt klimatskyddsprojekt i Kapstaden arbetat med att förvandla detta organiska avfall till värdefull kompost. Till 2020 har detta projekt gjort det möjligt för oss att omvandla över 10 miljoner kubikmeter grönt avfall till högkvalitativ krukjord, vilket motsvarar 500.000 ton kol som nu binds i jord istället för att läcka ut i atmosfären som koldioxid.

Frågor och funderingar om klimatpositiv barnmat?

Har du funderingar eller frågor som du inte finner svar på i den här texten så kan vi hänvisa till vår Q&A-sida där det finns en särskild flik för frågor kring ekologi och hållbarhet. Du kan även kontakta oss via vår konsumentservice.

Här kan du ta del av vårt pressmeddelande om klimatpositiv barnmat.