Tillredning och förvaring av HiPP COMBIOTIK®

Modersmjölksersättning ger barnet som inte eller enbart delvis ammar alla näringsämnen de behöver under denna avgörande period av deras utveckling.

Att ge ditt barn mat på flaska helt eller delvis betyder inte att du visar ditt barn mindre kärlek och tillgivenhet. Håll barnet i dina armar som du skulle gjort om du ammande och se till att du har ögonkontakt med ditt barn under matningen. På detta sätt kommer ditt barn inte bara att bli mätt utan också känna trygghet och kärlek. 

En del barn kan behöv lite extra näring eftersom de inte får tillräckligt med bröstmjök eller eftersom mjölkproduktionen är lite för låg i förhållande till barnets behov. Kontakta din BVC-sköterska för rådgivning och hjälp på vägen. Eftersom barnet har behov av extra näring innan sex månader, är det modersmjölksersättning som ska komplettera maten och inte fast föda.

Tillredning av HiPP COMBIOTIK®

Följ alltid tillredningsanvisningen på förpackningen när du ska blanda en flaska med  modersmjölksersättning. För att ditt barn ska få en bra balans av näringsämnen och bästa tolerans, är det viktigt att du följer tillredningsanvisningen för pulver och vätskemängd som står på förpackningen. Då barnets immunsystem inte är helt moget är det också särskilt viktigt att man följer vissa hygienregler: tillaga alltid modersmjölksersättningen i anslutning till måltiden och inte i förväg. Tvätta alltid dina händer. Se till att dosmåttet samt flaska och napp är rena och torra innan pulvret och vattnet tillsätts. Vattnet som används till modersmjölksersättning ska alltid ha kokats upp någon minut innan det kylts ner och blandas med pulvret.

Inte för varmt, inte för kallt...

När du matar ditt barn ska inte temperaturen på modersmjölksersättningen vara högre än 37°C (kroppstemperatur). Du kan testa om temperaturen är rätt genom att ta ett par droppar på insidan av din handled. Mjölken ska kännas varm, men inte het. Mängden som ditt barn kommer äta kan variera beroende på hens aptit och tidpunkt på dagen och inte minst dagsform. Låt ditt barn dricka tills hen är mätt. Kasta det som blir kvar - spara aldrig kvarbliven modersmjölksersättning till ett senare matningstillfälle.

Ren flaska och napp viktigt för att undvika bakterietillväxt

Alla delarna på flaskan samt nappen, måste tvättas ordentligt efter varje måltid. Platsnappar måste kokas regelbundet (inte nödvändigt för silikonnappar). Använd alltid förpackningens medföljande dosmått. Den behöver inte sköljas eller steriliseras, såvida den inte har blivit smutsig, och kan torkas av med en ren handduk och kan därefter förvaras inuti locket på förpackningen.

Hur varmt måste vattnet vara för att HiPP COMBIOTIK® pulver ska lösas upp?

Blanda inte pulvret med kokande vatten, risken är att vitaminerna och den probiotika (goda laktobaciller) vi tillsatt förstörs. Använd alltid kokande vatten som har svalnat till 40-50 °C. Pulvret i HiPP COMBIOTIK® modersmjölksersättning löser sig lättas vid denna temperatur.

Hur vet jag att HiPP COMBIOTIK® modersmjölkseresättning har rätt temperatur?

Dricktemperaturen kan testas genom att droppa tillredd HiPP COMBIOTIK® på insidan av handleden.

Kan jag värma HiPP COMBIOTIK®  i microvågsugnen?

Att värma HiPP COMBIOTIK® i mikrovågsugnen är inget vi rekommenderar. Drickfärdig HiPP COMBIOTIK® bör värmas upp i vattenbad, och inte i mikrovågsugnen för att undvika skållning.

Kan jag hålla redan tillredd HiPP COMBIOTIK® varm i t ex termos?

Färdigblandad HiPP COMBIOTIK® ska enligt tillagningsanvisningarna drickas omgående. Den bör därför inte förberedas och värmehållas i t.ex. en termos innan måltiden. Om ditt barn inte orkar dricka upp allt i flaskan ska du kasta den kvarvarande mängden och blanda en ny modersmjölksersättning till nästa måltid. 

Har du några frågor gällande tillredning av HiPP COMBIOTIK®?

Har du fortfarande frågor eller funderingar gällande HiPP COMBIOTIK®?

Tveka inte att kontakta oss dietister så kan vi guida dig:

Kontaktformular