När och hur ofta ska ditt barn amma?

Amma ditt barn när det är hungrigt och låt det nyfödda barnet få suga så ofta och länge hen vill. Det signalerar dina amningskörtlar att producera mer mjölk och på detta sätt kommer mängden bröstmjölk att anpassas just efter ditt barns behov. När barnet blir lite större, någon månad äldre så har ni säkert hittat en bra rytm. Men, bli inte förvånad om ditt barns aptit verkar öka och hen vill äta oftare. Erbjud bröstet, det kommer i sin tur att stimulera mjölkproduktionen och mer mjölk blir tillgängligt. En ökad mjölkproduktion bidrar också  till att perioderna mellan måltiderna på sikt blir längre.

Mängden mjölk som barnet vill ha kan variera från måltid till måltid och från dag till dag, men också från period till period. Låt alltid barnet styra mängden och tvinga eller truga aldrig. Om barnet växer som det ska och följer sina kurvor och är glad och pigg så vet du att det får i sig vad det behöver. Känns du dig orolig så kan du alltid gå till BVC och be att få en extra vägning.