Rätt produkt för varje ålder!

När det är dags att börja äta mat kan det vara smidigt att ibland ge färdiglagad barnmat. När du kikar runt i hyllan ser du att barnmaten oftast är indelad i olika åldersgrupper. Barnets utveckling går snabbt  och indelningen i åldersgrupper gör det lättare att matcha mat utifrån barnets specifika åldersbehov. Här går vi igenom huvuddragen i denna åldersindelning.

Från födseln

Goda matvanor är viktigt för att ditt lilla barn skall växa och må bra. Det finns ingen tid under ett människoliv då näringsbehovet per kilo kroppsvikt är så stort som under spädbarnsåret ...

4-6 Månader

Vid 4-6 månader börjar barnet få kontroll över läppar och tunga och börjar använda händerna för att nå saker runt omkring dem. Med hjälp av händerna lär sig barnet känna ...

6-8 månader

Vid 6-8 månader är det vanligt att barnets första tänder tittar fram. Det kan variera när barn får sin första tand, en del föds med tänder medan andra får sin första tand efter ...

8-12 månader

Om man vill och har tålamod kan man redan från tidig ålder låta barnet äta själv. Även om det blir kladd och det mesta hamnar på golvet så är det bra träning och barnet får själv bestämma takt och hur mycket.

Läs mer

1-3 År

Vid cirka ett års ålder lär sig de flesta barn att gå. Det är ett stort steg i utvecklingen att kunna ta sig dit man vill. I samband med denna utveckling blir många barn allt mer självständiga och får en starkare vilja

Läs mer