Våra eko- och hållbarhetsmärkningar

Ekologiskt jordbruk handlar om att jobba så nära naturens egna produktionssystem som det är möjligt, i den moderna värld vi människor skapat. Hållbarhet ligger därför i vårt företags filosofi redan från början. Här kan du se de olika märkningarna och hållbarhetssymboler vi använder på våra produkter, samt få en enkel förklaring vad de betyder. Läs gärna mer via de olika länkarna, eller om du inte hittar det du undrar över - fråga oss.

Klimatpositiv

HiPP kan som första barnmatstillverkare i världen erbjuda barnmatsburkar som är klimatpositiva! Produkter med den här märkningen skapar en positiv utveckling gällande koldioxidutsläpp. Genom att orsaka så låga utsläpp som det bara går och samtidigt kompensera för övriga utsläpp. Det görs genom investeringar i hållbarhetsprojekt som binder koldioxid i friska jordar, biologisk mångfald och plantering av nyttoväxter. När vi summerar åtgärder och utsläpp så blir resultatet att HiPP binder mer koldioxid än vi släpper ut gällande våra barnmatsburkar, hela vägen från åkrarna till återförsäljarnas lager.

Klimatneutral produktion

Produkter med den här märkningen tillverkas i koldioxidneutrala produktionsanläggningar som drivs med förnyelsebar energi. Övriga utsläpp från anläggningsområdet kommer då endast från fordon och liknande källor. HiPP har under flera år klimatkompenserat för dessa övriga utsläpp genom att köpa utsläppsrätter, till exempel från ett komposteringsprojekt på Sekem Farm i Egypten. All barnmat HiPP producerar i egna anläggningar är klimatneutrala.

Världens största ekologiska barnmatsmärke

HiPP är världens största leverantör av ekologisk barnmat. Det är något vi såklart är väldigt stolta över, därför berättar vi det på locket till våra barnmatsburkar. Rätten att hävda det grundar sig på global datainsamling av butiksförsäljning, som utförs av Euromonitor International. Varje år publicerar de mer än 17.000 rapporter, i 200 kategorier, på 210 marknader. Det gör Euromonitor International till världens ledande oberoende leverantör av strategiska marknadsundersökningar. Läs mer om dem här

EU ekologiskt jordbruk

"EU-lövet" visar att produkten uppfyller de krav som fastställts av den Europeiska Unionen gällande ekologiskt jordbruk. För sammansatta produkter innebär det att minst 95% av ingredienserna, i exempelvis en barnmatsburk, är odlade ekologiskt. Symbolen säger bland annat att:

  • Produkten är odlad utan bekämpningsmedel eller konstgödsel
  • Miljöskydd har beaktats under produktionen
  • Produkterna tillverkas med hållbara produktionsmetoder
  • Produkten innehåller inte GMO (Genetiskt Modifierad Organism)
  • Kontrollbesök genomförs årligen hos odlare och tillverkare av produkten

Läs gärna mer om standarden för EU-ekologiskt jordbruk och märkning här:
ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_en

HiPPs ekologiska kvalité

Alla ingredienser som ska användas i HiPP barnmat testas mot ca 1200 otillåtna eller icke önskvärda ämnen och processen omfattar 260 olika tester, från odlingsmark till färdig barnmatsburk. Med dessa kvalitetsprov överskrider vi EU's krav för ekologiskt jordbruk och resultatet är ekologisk barnmat av garanterat högsta kvalitet. Eko-sigillet borgar för den kvaliteten och är undertecknat av Stefan Hipp, fjärde generationens producent i familjeföretaget Hipp. Läs gärna mer om HiPP ekologiska kvalitet.

MSC - hållbart fiske

MSC står för Marine Stewardship Council, som är en global organisation från början initierad av WWF och livsmedelsbranschen. MSC-märket garanterar att fisken är vildfångad och att den fångats med minimal inverkan på marina ekosystem, av yrkesfiskare i en välskött flotta. Hållbara fiskemetoder främjas och bidrar till ett levande hav. Fisk med MSC miljömärke kan spåras genom hela livsmedelskedjan ända tillbaka till det hållbara yrkesfisket. Läs mer här

Debio

Alla producenter av ekologiska produkter i Norge är certifierade av Debio, som kontrollerar att de följer reglerna för ekologisk produktion och uppfyller kraven för marknadsföring av ekologiska produkter. Debios Ø-symbol kan även användas på importerade produkter som är certifierade av en ackrediterad organisation i ursprungslandet, i enlighet med bestämmelser som överensstämmer med norska regler och föreskrifter. Läs mer om Debio på deras webbplats