Våra eko- och hållbarhetsmärkningar

Ekologiskt jordbruk handlar om att jobba så nära naturens egna produktionssystem som det är möjligt, i den moderna värld vi människor skapat. Hållbarhet ligger därför i vårt företags filosofi redan från början. Här kan du se de olika märkningarna och hållbarhetssymboler vi använder på våra produkter, samt få en enkel förklaring vad de betyder. Läs gärna mer via de olika länkarna, eller om du inte hittar det du undrar över - fråga oss.

Klimatpositiv

HiPP kan som första barnmatstillverkare i världen erbjuda barnmatsburkar som är klimatpositiva! Produkter med den här märkningen skapar en positiv utveckling gällande koldioxidutsläpp genom att orsaka så låga utsläpp som det bara går, via investeringar i hållbarhetsprojekt och samtidigt kompensera för övriga utsläpp. Läs mer om detta här.

Klimatneutral produktion

Produkter med den här märkningen tillverkas i koldioxidneutrala produktionsanläggningar som drivs med förnyelsebar energi. Övriga utsläpp från anläggningsområdet kommer då endast från fordon och liknande källor. HiPP har under flera år klimatkompenserat för dessa övriga utsläpp genom att köpa utsläppsrätter och stödja hållbarhetsprojekt. All barnmat HiPP producerar i egna anläggningar är klimatneutral.

EU ekologiskt jordbruk

"EU-lövet" visar att produkten uppfyller de krav som fastställts av den Europeiska Unionen gällande ekologiskt jordbruk. För sammansatta produkter innebär det att minst 95% av ingredienserna, i exempelvis en barnmatsburk, är odlade ekologiskt. Symbolen säger bland annat att:

  • Produkten är odlad utan bekämpningsmedel eller konstgödsel
  • Miljöskydd har beaktats under produktionen
  • Produkterna tillverkas med hållbara produktionsmetoder
  • Produkten innehåller inte GMO (Genetiskt Modifierad Organism)
  • Kontrollbesök genomförs årligen hos odlare och tillverkare av produkten

Läs gärna mer om standarden för EU-ekologiskt jordbruk och märkning här:
ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming_en

HiPPs ekologiska kvalité

Alla ingredienser som ska användas i HiPP barnmat testas mot ca 1200 otillåtna eller icke önskvärda ämnen och processen omfattar 260 olika tester, från odlingsmark till färdig barnmatsburk. Med dessa kvalitetsprov överskrider vi EU's krav för ekologiskt jordbruk och resultatet är ekologisk barnmat av garanterat högsta kvalitet. Eko-sigillet borgar för den kvaliteten och är undertecknat av Stefan Hipp, fjärde generationens producent i familjeföretaget Hipp. Läs gärna mer om HiPP ekologiska kvalitet.

MSC - hållbart fiske

MSC står för Marine Stewardship Council, som är en global organisation från början initierad av WWF och livsmedelsbranschen. MSC-märket garanterar att fisken är vildfångad och att den fångats med minimal inverkan på marina ekosystem, av yrkesfiskare i en välskött flotta. Hållbara fiskemetoder främjas och bidrar till ett levande hav. Fisk med MSC miljömärke kan spåras genom hela livsmedelskedjan ända tillbaka till det hållbara yrkesfisket. Läs mer här

Debio

Alla producenter av ekologiska produkter i Norge är certifierade av Debio, som kontrollerar att de följer reglerna för ekologisk produktion och uppfyller kraven för marknadsföring av ekologiska produkter. Debios Ø-symbol kan även användas på importerade produkter som är certifierade av en ackrediterad organisation i ursprungslandet, i enlighet med bestämmelser som överensstämmer med norska regler och föreskrifter. Läs mer om Debio på deras webbplats