Skip to main content

Frågor om hållbarhet & ekologi

Vi tar emot mycket frågor om ekologi från nyfikna föräldrar och vi tänker att det är bra om flera kan ta del av svaren vi ger. Här har vi samlat vanliga frågor och svar om ekologi.

Vad innebär ekologisk odling?

Konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel får inte användas i en ekologisk odling. Bara naturliga hjälpmedel är tillåtna. Dessutom ska djurens foder huvudsakligen vara ekologiskt. För HiPP räcker inte det. Våra djur äter bara ekologiskt foder inget annat.

EU har fastställt regler för ekologisk produktion i så kallade EU-förordningar. Dessa gäller i alla medlemsländer och innehåller bland annat regler för hur den ekologiska odlingen och produktionen ska bedrivas. Den tar också upp hur kontrollen ska gå till samt vilka krav som ska vara uppfyllda för att importera ekologiska livsmedel från länder utanför EU. På  HiPP följer vi inte bara reglerna utan ställer ännu högre krav på oss själva och på vår verksamhet.

Varför är det bra att ge ekologisk mat till barn?

Att välja ekologiskt från start gör inte bara gott för djuren och de minsta barnen - det ger även våra framtida generationer en sundare miljö. Dessutom får ekobondens större möjligheter att göra det de tycker bäst om i livet.

På våra ekologiska ängar betar kor och kalvar fritt och vi matar alla djur med ekologiskt foder. Vi använder varken genmodifierad föda, antibiotika eller tillväxthormoner. I jordbruket används motståndskraftiga grödor och naturlig skadedjursbekämpning med bl. a nyckelpigor och fladdermöss. Vi garanterar även att våra exotiska frukter odlas ekologiskt, vilket i sin tur innebär att vi hjälper till att skydda regnskogarna. Ekologiskt ger oss helt enkelt renare mat, gladare djur och friskare natur.

Får djuren antibiotika?

Enligt EG-förordningarna för ekologiskt jordbruk ska antibiotika användas sparsamt och restriktivt. Men på HiPP har vi nolltolerans mot behandling med antibiotika. Om ett djur behöver antibiotika så tas det ur HiPPs produktion och flyttas till en annan gård. Där får djuret all vård det behöver och fortsatt skötsel. Vi tar väl hand om våra djur, men vi kompromissar inte med våra krav på ekologisk säkerhet.

Har djuren specifika rättigheter inom ekologisk djurhållning?

Enligt EU ska ekologiska djur vistas utomhus så att de kan leva naturligt, så som djur skall göra. På HiPP kräver vi dessutom att våra djur skall leva så långt som möjligt från trafikerade vägar och industrier. Våra djur skall heller inte beta nära konventionella jordbruk, för att undvika pesticider i deras naturliga föda.