Zink – enzymernas motor

Varför är Zink så viktigt?

Zink är en mineral som du har en väldigt liten mängd av i kroppen; endast två gram totalt. Dessa två gram är emellertid väsentliga för metabolismen eftersom zink är ansvarig för många funktioner i vår kropp.

Den huvudsakliga funktionen för zink är aktivering av enzymer. Mer än 70% av alla enzymer kräver zink som ”motor” det vill säga dessa enzymer aktiveras bara med hjälp av zink. Enzymer är som små katalysatorer: de underlättar alla typer av reaktioner i kroppen.

Zink påverkar både immunsystemet och sårläkning. Dessutom är det oumbärligt som en stabilisator för cellväggarna, för lagring av insulin och för vitalisering av hud och hår.

Goda källor till zink

Zink finns i kött, mejeriprodukter och fullkornsprodukter. Zinkupptaget underlättas av animaliska proteiner. Även musslor, ost och nötter är rika på zink. Även invälvsmat är en god källa, men rekommenderas inte på grund av sitt höga innehåll av A-vitamin som vid höga halter kan vara skadligt för fostret. 

En gravid kvinnas kropp kräver 9 mg zink per dag (ammande kvinnor 11 mg). .

Bristsymtom

Zinkbrist påverkar sårläkningen. Vid graviditet är risken att det ofödda barnet eventuellt inte kommer att växa som det ska. De första alarmsignalerna för zinkbrist är smak och luktavvikelser hos den blivande mamman, som också kan försvinna efter en tid. Kontakta din läkare om du är osäker eller har frågor.