Allergi och överkänslighet

Bland små barn är det ganska vanligt med matallergi och överkänslighet. Det kan vara svårt att skilja de olika begreppen födoämnesallergi, överkänslighet och tolerans från varandra, nedan försöker vi reda ut de olika begreppen.

Överkänslighet innebär att barnet reagerar på ämnen som de flesta andra människor tål. Det är ett övergripande begrepp som innefattar både allergi och intolerans. Vid intolerans aktiveras inte immunförsvaret, istället reagerar kroppen på ett specifikt ämne till skillnad mot allergi då kroppens immunförsvar reagerar mot små mängder av ett allergent ämne.

Födoämnesallergi innebär att kroppens immunförsvar reagerar på någonting som barnet har ätit. Vanliga symtom kan vara hudutslag, illamående och kräkningar, magont med diarré eller förstoppning. Även klåda och svullnad i mun och hals samt svårighet att andas är allergiska reaktioner. Om spädbarn eller småbarn inte går upp i vikt eller växer som sina jämnåriga kan det också vara tecken på födoämnesallergi. Varför ett barn blir allergiskt vet man inte. Det kan vara ärftligt men även miljön spelar in. Hos många barn växer födoämnesallergierna bort. Oftast gäller det allergier så som mot mjölk och ägg som är några av våra vanligaste hos småbarn. De kan växa bort medan däremot nötallergi inte växer bort.

Misstänker du födoämnesallergi eller någon form av överkänslighet hos ditt barn så kontakta din läkare eller bvc-sköterska. Där finns mycket hjälp att få och till att börja med fastställa vilken mat som ditt barn är allergiskt mot. Det är viktigt att undvika de ämnen som barnet reagerar mot och än viktigare att barnet får i sig mosvarande näring via andra livsmedel för att fortsätta växa och utvecklas.