Vitamin B6 - detta kan vi ta bort

Varför är vitamin B6 så viktigt?

Vitamin B6 kallas också pyridoxin, och liksom folsyra tillhör det gruppen B-vitaminer. Vitamin B6 säkerställer ett optimalt upptag av viktiga proteiner från maten. Gravida kvinnor har ett ökat proteinbehov och därmed ett ökat behov av vitamin B6. Vitamin B6 är också involverat vid blodbildningen och eftersom blodvolymen ökar under graviditeten blir vitamin B6 viktigt. Övriga viktiga funktioner för vitamin B6 är att ingå i olika funktioner i nervsystemet och stödja immunsystemet.

Källor till vitamin B6

Fisk eller kött, fullkornsprodukter eller grönsaker är kallor till vitamin B6. Bönor och bananer är särskilt rika på vitamin B6. Detta vattenlösliga vitamin är däremot ett mycket känsligt och exponering för ultraviolett ljus (sol) bryta lätt ner det.

Bristsymtom

Livsmedelsverket skriver: Brist som beror på att man fått i sig för lite genom maten är mycket ovanligt, eftersom vitaminet finns i nästan allt vi äter. Symptom på vitamin B6-brist är hudförändringar runt mun, näsa och ögon, kramper och anemi, alltså blodbrist.