Att sluta amma

Livsmedelsverket rekommenderar full amning fram till 6 månaders ålder och därefter kan barnet med fördel få bröstmjölk som tillägg till annan mat upp till två års ålder. Lyssna till din kropp och barnets signaler och behov.  

Oavsett om du slutar att amma så ska fast föda tidigast ges från fyra månaders ålder. Vid introduktion av mat (i början i mycket små portioner) är det bra om tillvänjningen sker under perioden du ammar, då bröstmjölken fortfarande utgör den största näringskällan för ditt barn. Om du inte ammar vid fyra månaders ålder så bör du ersätta bröstmjölken med modersmjölksersättning för att barnet ska få i sig den näring och energi hen behöver.

Bröstmjölken/modersmjölksersättningen ska successivt bytas ut till vanlig barnmat. Det är det mest naturliga tillvägagångsättet vid introduktion av mat.

Du kan fortsätta amma så länge du och ditt barn trivs med det. Beslutar du däremot att sluta amma så är det viktigt att du känner till att det kan vara svårt att ångra. Prata gärna med din BVC-sköterska för att få vägledning i frågan. Det är viktigt att avvänjningen från amningen trappas ner gradvis, för att undvika mjölkstockning och se framförallt till att ditt barn vant sig vid att ta flaskan innan du slutar helt. 

Viktigt information!

Amning och bröstmjölk är den bästa och billigaste formen av näring för ditt barn, samtidigt det bidrar med ett bra skydd mot infektioner. Regelbunden amning är det bästa sättet att säkerställa en god mjölkproduktion. Se till att du äter en balanserad kost under amningsperioden. Beslutet att sluta amma är svårt att ångra. Om du samtidigt ger ditt barn modersmjölksersättning som tillägg kan det påverka din amning. WHO (Världs Hälsoorganisationen) rekommenderar full amning fram till ditt barn är sex månader. Om du behöver råd, vänd dig till din barnmorska eller BVC-sköterska. Felaktig tillredning av modersmjölksersättning kan vara hälsofarligt. Följ därför alltid hygien- och tillredningsanvisningarna på förpackningen.