Ekologiska grönsaksodlingar

Våra grönsaker odlas så som naturen avsett.

I det ekologiska jordbruket är både kemiska och syntetiska bekämpningsmedel förbjudna. För att förhindra skadedjur används därför istället olika effektiva planteringsmetoder som till exempel att plantera växter runt kanterna på odlingsmarken som skalbaggarna älskar. På så sätt låter skalbaggarna ”våra” växter vara i fred. För att undvika bladmögel i potatisodlingen dammar vi plantorna med stenmjöl som stärker plantan och suger upp fukt. Våra morötter odlas på mark som är exponerad för mycket vind. På så sätt hjälper vinden helt enkelt till att blåsa rent bland plantorna. Detta är ett naturligt sätt att förhindra svamp- och skadedjursangrepp.

Och sist men inte minst. När vi på HiPP rensar ogräs gör vi det traditionellt, för hand eller mekaniskt. Det ger både godare mat till våra barn och en friskare värld för dem att ärva.