Skip to main content

Användarvillkor

Kära besökare,

På den här sidan kan du läsa om användarvillkoren för vår webbplats och dess funktioner. Vill du veta mer om hur vi hanterar din persondata på ett säkert sätt och vilka som är personuppgiftsansvariga för webbplatsen så läs vår Personuppgiftspolicy.

Allmänt

Följande gäller för HiPP BabyClub, tävlingar, fototävlingar, nyhetsbrev och kontaktformulär för varumäket HiPP:

Villkoren kan komma att ändras och du som användare kommer då att bli informerad om att det finns uppdaterade villkor att ta ställning till. Oavsett ändringar i villkor så har du som användare alltid rätt att få dina personuppgifter utlämnade, begränsade, rättade, flyttade eller raderade. Mer om detta i vår Personuppgiftspolicy. När du registrerar dig eller använder våra funktioner så ska du i sammanhanget ha erbjudits möjligheten att tillgodogöra dig denna information, så att du till fullo förstår villkoren för användandet av tjänsten.

För information om hur webbplatsen använder sig av cookies se vår Cookiepolicy.

Användarvillkor för HiPP BabyClub

HiPP BabyClub är en konsumentklubb som administreras i Sverige av Arvid Nordquist på uppdrag av HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG i Tyskland, som är ägare och grundare av både varumärket HiPP och HiPP BabyClub. Klubben finns till för dig som förälder, för att du ska få ta del av kunskap och råd kring barnmat – kunskap som HiPP byggt upp i flera generationer.  Klubben finns till för att vi ska kunna erbjuda det där lilla extra i form av erbjudanden och tävlingar och kommunicera detta direkt till dig som förälder.

När du registrerar dig i HiPP BabyClub ska du vara i myndig ålder och ange korrekta uppgifter i registreringsformuläret. Att vara medlem i klubben är ingen allmän rättighet och därför kan en ansökan avslås utan att särskilda skäl behöver anges, även om god sed kan anses vara att ange en anledning. När din profil är skapad på vår webbplats så kan du logga in och om du önskar ändra några uppgifter i efterhand så ska du utföra detta själv i den mån det är möjligt, via inloggat läge. Meningen är att en användare endast ska ha en profil. HiPP BabyClub kan inte ansvara för och upptäcka identitetskapning eller medvetet felaktiga uppgifter som angetts, då medlemsregistret på inget sätt är kopplat till andra system, hos varken företag, organisationer eller myndigheter.

Du väljer själv ett användarnamn och lösenord vid registreringen. Skulle du glömma bort de uppgifterna finns instruktioner för återställning på klubbens Frågor & svar sida. Om du misstänker att dina inloggningsuppgifter missbrukas av tredje part bör du omgående meddela oss detta. Dina inloggningsuppgifter är helt osynliga för oss som administrerar klubbsystemet så om uppgifterna kommit i fel händer är det på ditt ansvar som medlem. Iaktta sunt förnuft i hantering av ditt lösenord. Använd även sunt förnuft i val av användarnamn. Användarnamn som inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter eller som tydligt kan kopplas till extremism av något slag kan komma att vara grund till avslag på medlemsansökan.

Du kan när som helst och utan att uppge någon anledning till detta avsluta ditt medelmsskap i HiPP BabyClub. Du kan även, när som helst välja att inte ta emot våra nyhetsbrev eller föräldrabrev som skickas till din registrerade e-postadress. Finner du det svårt att förstå hur du går till väga så finns bra vägledning på sidan Frågor & svar. Men du kan även vända dig till klubbsupporten via hippbabyclub@arvidnordquist.se .

Tävlingsvillkor

 • Tävlingen ordnas av ansvariga för varumärket HiPP på marknadsavdelningen hos Arvid Nordquist HAB och tävlingsjuryn består alltid av representanter från avdelningen om inte annat anges.
 • Bidrag som inkommer efter utsatt tid för tävlingsstopp kommer förbises av juryn.
 • Publicera aldrig stilla eller rörliga bilder på personer, barn eller vuxna, utan deras godkännande. För barn gäller att du som publicerar är vårdnadshavare till barnet/barnen eller att vårdnadshavare medverkar i bild och/eller har gett sitt godkännande och detta kan styrkas.
 • Bidrag som av juryn anses stötande eller på annat sätt anses olämpligt kommer att förbises i tävlingen och juryn förbehåller sig rätten att ta bort dessa bidrag i den mån det är tekniskt möjligt.
 • Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnande bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte kränker rättigheter tillhörande tredje part.
 • Juryn utser vinnare baserat på bedömning av prestationer inom varje unik tävlings regler. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Personliga uppgifter om dig som av mediets natur exponeras i tävlingssammanhanget kommer av marknadsavdelningen endast användas för att kunna genomföra tävlingen, utropa vinnare samt skicka ut eventuella priser. Inga uppgifter om någon tävlingsdeltagare sparas för andra ändamål eller delas med tredje part förutom i syftet att genomföra tävlingsprocessen till fullo.
 • Om de uppgifter som är nödvändiga för att tävlingsbidraget skall kunna medräknas av någon anledning saknas så kommer bidraget förbises.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. 
 • Vinstpriser kan inte bytas ut mot andra varor eller kontanter. Man kan inte vinna mer än ett pris.
 • Arvid Nordquist tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. Arvid Nordquist ansvarar inte tillfälliga tekniska svårigheter eller problem som kan påverka anmälan eller slutresultatet för denna tävling.
 • Verksamma uppdragstagare för, och anställda på, Arvid Nordquist HAB och HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG eller familjemedlemmar till dessa får inte delta i våra tävlingar.

Särskilda villkor för fototävlingar

Om du tar deltar i någon av våra fotoävlingar så gäller följande:

 • Publicera aldrig stilla eller rörliga bilder på personer, barn eller vuxna, utan deras godkännande. För barn gäller att du som publicerar är vårdnadshavare till barnet/barnen eller att vårdnadshavare medverkar i bild och/eller har gett sitt godkännande och detta kan styrkas.
 • Det är på ditt eget ansvar att det inlämnande bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och inte kränker immateriella rättigheter tillhörande tredje part.
 • Publicera eller skicka inte oetiska, extremistiska eller kränkande bilder eller bilder som på något sätt bryter mot svensk lagstiftning. HiPP BabyClub är inte skyldig att tillåta publicering av en bild som strider mot dessa förhållanden och kommer diskvalificera ett sådant bidrag.
 • Ett (1) bidrag per medlem och tävling är det som gäller. Skulle du råka ladda upp fel bild så kan vi hjälpa till med byte. Maila oss i så fall på hippbabyclub@arvidnordquist.se

Användarvillkor för kontaktformulär

När du använder något av våra kontaktformulär så ber vi om ditt aktiva samtycke. Det måste du fylla i för att kunna använda formuläret annars faller hela idén med funktionen och vi kan då inte hjälpa dig med din fråga eller ditt ärende. Samtycket kan när som helst dras tillbaka enligt vad som beskrivs i vår Personuppgiftspolicy.

Användarvillkor för nyhetsbrev

Om du registrerar dig som prenumerant för vårt nyhetsbrev så ber vi om ditt samtycke. Det måste du fylla i för att kunna skicka in din registrering. Prenumerationen kan du när som helst avsluta via länk direkt i nyhetsbrevet, genom att svara på nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss med ditt önskemål till konsumentservice hipp@arvidnordquist.se .

För information om vår hantering av personuppgifter läs vår Personuppgiftspolicy.