Hållbarhet i hela värdekedjan

Hållbarhet är inte ett nytt ämne för HiPP. Ända sedan 1956 år har vi åtagit oss att se till hela värdekedjan inom ekologiskt jordbruk och hållbar utveckling. Vi förespråkar att vetenskap och traditionella metoder måste gå hand i hand för att vi ska kunna skapa framtidens produktion. Hållbarhet är att sträva efter balans mellan ekologi, ekonomi och det sociala samhället.

HiPP - mer än ekologiskt

Nästa stora mål i HiPPs hållbarhetsarbete är att göra hela företaget klimatpositivt till år 2025. Vi har redan börjat med ett av våra största produktsegment, barnmatsburkarna. Läs mer om arbetet här >