Hållbarhet i hela värdekedjan

Hållbarhet är inte ett nytt ämne för HiPP. Under 60 år har vi åtagit oss att se till hela värdekedjan inom ekologiskt jordbruk och hållbar utveckling. Vi förespråkar att vetenskap och traditionella metoder måste gå hand i hand för att vi ska kunna skapa framtidens produktion. Hållbarhet är att sträva efter balans mellan ekologi, ekonomi och det sociala samhället.