HiPP Combiotiks förpackning

Känner du igen dig i följande situation: Ditt barn gråter av hunger och du måste förbereda en flaska modersmjölksersättning. Då är det ont om tid!

Tack vare vår HiPP Premium-box blir varje matningstillfälle ännu enklare.

När vi utvecklade HiPP Combiotik-förpackningar lade vi inte bara vikt vid att de skulle vara lätta att hantera och säkra för att skydda ditt barns livsmedel optimalt - den har också utvecklas med naturen i fokus:

Flera praktiska förbättringar av förpackningen

HiPP vet att du som förälder bokstavligen har händerna fulla. Därför har HiPP särskilt fokuserat på att ta fram en förpackning som är enkel att hantera med en hand. Locket kan lätt öppnas och stängas med en hand. Överskottet i dosmåttet kan lätt skrapas bort på den inbyggda kanten och doseringsskopan kan placeras och hållas ren i den flik som är skapad för detta ändamål.

... och mer klimatsmart!

HiPP står för hållbarhet. Med den nya förpackningen bidrar HiPP ytterligare till att skydda miljön. I flertalet COMBIOTIK förpackningar finns numera bara 1 innerpåse vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen i jämförelse med tidigare förpackning samtidigt som hanterngen av produkten förbättrats.

Vi använder bara tryckfärger som är baserade på växtoljor. Genom att använda färger som är fria från mineraloljor finns det ingen risk för bläckmigrering. Vi erbjuder således den högsta standarden för ditt barn och  agerar samtidigt ansvarsfullt mot miljön. Kartongen i våra förpackningar är FSC-certifierad (Forest Stewardship Council) och är också ett tecken på vårt engagemang för naturen, eftersom denna certifiering står för en hållbar skötsel av skogarna till gagn för denna och kommande generationer.

Och självfallet kan kan alla förpackningsdelar fördelas och källsorteras separat.
Läs mer om HiPPs hållbarhetsarbete