Ekologisk mjölk

HiPPs ekologiska mjölk

På HiPP använder vi självklart bara mjölk från ekologiska gårdar. Här lever korna i en naturlig miljö. Kornas betesmark odlas helt utan mineralgödsel och inga kemiska eller syntetiska bekämpningsmedel används. Djurens naturliga foder som exempelvis gräs, hö eller korn är förutsättningen för den allra högsta kvaliteten på vår ekologiska och näringsrika mjölk.

Därför är HiPP ekologisk mjölk så god – i ordets alla bemärkelser. 

De strikta kontrollerna av HiPPS ekologiska mjölk

Vår ekologiska mjölk kontrolleras av oberoende testinstitut, utöver de tester som alla våra produkter genomgår i våra egna laboratorier. Ofta är våra egna tester och kvalitetskrav strängare än lagens.