Tillredning

Nedan följer viktiga steg att hålla i minnet gällande hygien och säker tillredning av modersmjölksersättning:

Använd alltid rent vatten

Kranvatten från blyrör eller privata brunnar ska inte användas. Om du är osäker på vattenkvaliteten kan du kontakta kommunen du bor i för information eller använda stilla vatten som är lämplig vid tillredning av modersmjölksersättning.

Det är viktigt att vattentemperaturen är korrekt. För att vara säker på att kranvattnet inte är kontaminerat ska de kokas (100°C) för att därefter svalna till ungefär 40-50°C. Det är viktigt att vattnet svalnar för att minska risken för skållning samt för att undvika näringsförluster. En idealisk ättemperatur vid matning är ungefär 37 °C. Kontrollera temperaturen genom att droppa några droppar modersmjölksersättning på insidan av din handled alternativ med hjälp av en termometer.

Modersmjölksersättning ska förberedas i anslutning till matningen och eventuella rester ska alltid kastas. Anledningen är att modersmjölksersättning är en grogrund för bakterier som snabbt kan föröka sig i antal, framförallt om det får gå en tid mellan tillredningen och matningen.