Protein

Protein är uppbygga av aminosyror som uppfyller många funktioner i kroppen. De är till exempel viktiga för utvecklingen av kroppsvävnader, enzymer och hormonbärande proteiner.

Proteiner finns i nästan all mat och är en viktig del av vår diet. Det är viktigt att försäkra sig ett adekvat proteinintag. För mycket protein tidigt i livet kan däremot ha negativa effekter på hälsan senare i livet. Nya vetenskapliga rön påvisar att ett högt proteinintag under spädbarnsåret kan öka risken för övervikt senare i livet. Experter rekommenderar att användandet av en modersmjölksersättning med ett lågt proteininnehåll som mer liknar bröstmjölken.