Kejsarsnitt

Vid ett kejsarsnitt förlöses fostret från moderns livmoder med hjälp av kirurgiskt snitt i buken. De är en skillnad mellan planerat kejsarsnitt och aktu kejsarsnitt. Ett planerat kejsarsnitt är planerat och sker innan förlossningsvärkarna börjar. Ett akut kejsarsnitt sker när förlossningen redan har börjat, och om det uppstår komplikationer.

I Sverige låg andelen kejsarsnitt 2017 på drygt 17 procent, vilket är ungefär samma nivå som de tidigare tio åren. Av dessa var andelen akuta kejsarsnitt knappt 8 procent och andelen planerade kejsarsnitt drygt 9 procent (källa: Socialstyrelsen).

Ett kejsarsnitt är vanligtvis en större belastning för kroppen än en vaginal födsel, men friska kvinnor återhämtar sig snabbt.

Vid ett kirurgiskt snitt passerar inte barnet genom den naturliga förlossningskanalen och kommer således inte i kontakt med moderns vaginala bakterieflora. Studier har visat att tarmfloran hos kejsarsnittsfödda barn skiljer sig jämfört med barn som är födda vaginalt. Amning är bra för kejsarsnittsfödda barn, då bröstmjölken innehåller värdefulla komponenter som probiotika och prebiotika. Om du inte ammar rådgör med din BVC-sköterska vilken modersmjölksersättning som är bäst lämpad för ditt barn. Combiotik innehåller den probiotiska bakterien L. Fermentum som härstammar från bröstmjölk.