Kalcium

Kalicum utgör en viktig del av skelettet. Ungefär 99% av kalciumet i våra kroppar finns i vårt skelett och tänder. Kalcium är viktigt för skelettutvecklingen och därför speciellt viktigt under barnets tillväxt. Kalciumbrist hos barn kan leda till försämrad tillväxt och bendeformationer. Under spädbarnstiden och småbarnsåren är behovet av kalcium högre än under andra stadier i livet. Absorptionen av kalcium i kroppen styrs av vitamin D och minskas vid en dålig tillförsel av vitamin D. Därför är ett adekvat intag av vitamin D lika viktigt som tillräckligt med kalcium.