HMO

HMO är en förkortning på  human milk oligosaccharides. Sammansättningen och mängden  HMO i bröstmjölk skiljer sig mellan mödrar och varierar under amningsperioden. Liksom GOS och FOS, kan inte tarmens enzymer bryta ner HMO hos nyfödda och oligosackariderna fungerar som mat till tarmens bakterier i syfte att upprätthålla en hälsosam tarmflora. Syntetisk HMO har bara funnits en kort tid och kan endast produceras med hjälp av genmodifierade organismer. Detta är anledningen att berikning av HMO inte är tillåtet i ekologisk modersmjölksersättning.