Ad libitum eller "mata vid efterfrågan"

Begreppet "ad libitum" förkortat "ad lib.", betyder när som helst. När det används i samband med matning betyder det att barnet kan dricka så ofta och så mycket den vill. Detta gäller bröstmjölk såväl som flaskmatning. Hur mycket barnet vill äta varierar från måltid till måltid, från dag till dag och från en period till en annan. Låt alltid barnet styra mängden och tvinga eller truga aldrig. Du vet att ditt barn får i sig tillräckligt när det följer sina tillväxtkurvor, växer och utvecklas som det ska och är glad och pigg. Du kan alltid höra av dig till BVC och be att få en extra vägning om du skulle känna dig orolig.