Laktos

Laktos är det latinska namnet för mjölksocker. Laktos finns i all mjölk från däggdjur och är den huvudsakliga kolhydratkällan i bröstmjölk. I jämförelse med komjölk (4,7g/100 ml) innehåller bröstmjölk en högre mängd laktos (7g/100 ml). Liksom i bröstmjölk är laktos också den enda kolhydratkällan i modersmjölksersättning. Laktos är en viktig källa till energi hos spädbarn och stimulerar tillväxten av gynnsamma tarmbakterier. Laktosintolerans är extremt ovanligt hos spädbarn. (Komjölksprotein är betydligt mer vanligt.)