Amning

Bröstmjölk är det bästa för barnet.

När bröstmjölk ersätts av fast mat, så kallas det för ”weaning”. Det är en skillnad mellan primär och sekundär ”weaning. Med primär (hel) matning/weaning, börjar inte modern amma alls efter födseln.

”Sekundär weaning” är mer vanligt och barnet ammas efter födseln. WHO rekommenderar exklusive amning -så länge om möjligt – och minst det första 6 månaderna.

 

En del barn blir tidigt intresserade av mat och kan då få prova pyttesmå smakprov tidigast från 4 månader. Dessa pyttesmå smakprov är små som kryddmått och ersätter inte bröstmjölken eller ersättningen som barnet får. Från ca 6 månader är det dags att börja med smakportioner. I början behöver barnet lära sig använda tungan, munnen, svalget på rätt sätt och barnet behöver få testa många olika smaker och konsistenser. En del barn accepterar snabbt det nya, och andra barn är mer skeptiska och mer försiktiga. Låt barnet styra takten och tempot och tvinga eller truga aldrig. Fortsätt amma eller ge ersättning under tiden som barnet lär sig äta den vanliga maten. Hör av dig till HiPPs dietister om du har frågor om till exempel matintroduktion eller smakportioner.