Tillagningsanvisning på olika språk

Modersmjölksersättning

Klicka på länkarna för att ladda ner PDF-filer på följande språk:

English / Engelska
Polish / Polska
Somali / Somaliska
Arabian / Arabiska
Swedish / Svenska

Tillskottsnäring

Klicka på länkarna för att ladda ner PDF-filer på följande språk:

English / Engelska
Polish / Polska
Somali / Somaliska
Arabian / Arabiska
Swedish / Svenska