HiPP på ESPGHAN 2018

Den 9-12 maj arrangerades den 51:a ESPGHAN-kongress i Geneve och självklart var HiPP med! HiPP Symposium "D-vitamin- status hos barn: rekommendationer, verklighet och möjligheter till förbättring" är nu ute som webinar. Här nedan kan du läsa en sammanfattning från Aine Hennessy som pratade om strategier för att förbättra D-vitaminstatusen hos barn.

HiPP symposium på internationella ESPGHAN-kongressen

Sammanfattning

D-vitamin- status hos barn: rekommendationer, verklighet och möjligheter till förbättring

Det är sedan länge välkänt att svår och långvarig D-vitaminbrist kan leda till rakitis hos barn. Ny forskning tyder på att D-vitamin också krävs för en rad andra biologiska funktioner, utöver just benuppbyggnad. Forskningen som än så länge är på ett hypotetiskt stadie visar på ett samband mellan D-vitaminbrist och risk för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, luftvägsinfektioner, astma och atopiska sjukdomar. I dagsläget är majoriteten av studier utfört på vuxna vilket innebär att mer forskning krävs för att kunna utveckla rekommendationerna riktade till barn.

D-vitamin finns enbart i ett fåtal livsmedel och dessutom i en begränsad mängd. Barn som ofta äter restriktivt är därför en utsatt grupp som har större risk att drabbas av brist Forskning visar på att många barn ej intar den rekommenderade mängden på 10 mikrogram per dag och därför har låga nivåer av D-vitamin. Utöver det finns det även studier som tyder på att 10 mikrogram D-vitamin per dag inte är ett tillräckligt stort intag för att upprätthålla en god status.

Expertisen ser därför vikten av att utforma strategier för att förbättra D-vitaminstatus hos barn. Det som utifrån studier verkar vara mest effektivt är att berika livsmedel med D-vitamin. Dock krävs det högre doser samt fler livsmedel i olika livsmedelsgrupper för att barn i framtiden bättre ska kunna tillgodose deras behov av D-vitamin.