Probiotika

Tarmfloran spelar en viktig roll för immunsystemet och därmed vår hälsa. Bröstmjölkens innehåll av pre- och probiotika främjar utvecklingen av en god bakterieflora hos spädbarn. De vanligast förekommande probiotika i bröstmjölk är lactobaciller och bifidobakterier. Probiotika är levande mikroorganismer som överlever passagen genom mag-tarmkanalen och utvecklar positiva hälsoeffekter.

Diagrammet nedan1 visar förekomst av olika lactobaciller och bifidobakterier i bröstmjölk:

Lactobacillus fermentum hereditum® CECT5716 – en unik probiotika

Lactobacillus fermentum hereditum® är naturlig probiotika som ursprungligen isolerats ur bröstmjölk 1,2,3  och är dessutom en av de första hälsosamma bakterierna som koloniserar tarmen 4.  Därför har vi valt att tillsätta just denna specifika mjölksyrebakterie i vår modersmjölksersättning och tillskottsnäring HiPP Combiotik 1-2 pulver. Kliniska studier visar att L. fermentum hereditum® är säker att använda och tolereras bra. Dessutom har både EFSA (European Food Safety Authority) och FDA (den amerikanska Food and Drug Administration) klassat L. fermentum hereditum® som säker.

L. fermentum hereditum + GOS i modermjölksersättning

71 % färre infektioner i mag-tarmkanalen

Läs mer om denna studie samt andra studier kring L. fermentum® i artiklarna nedan.

1 Martin R. et al. J Pediatr 2003; 143(6):754-758 
2 Martin R. et al. J Hum Lact 2005; 21(1)8-17
3 Lara-Villoslada F et al. Br J Nutr 2007; 98 (suppl 1): 96-100
4 Blaut M & Loh G in : Bischoff SC: Probiotika, Präbiotika und Synbiotika; Thieme 2009; 2-23
5 Maldonado J et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54(1): 55-61
6 Gil-Campos M et al. Pharmacol Res 2012; 65: (2)231-238


Mer om probiotika

Bröstmjölken är inte steril

Länge trodde man att bröstmjölken var steril, men på senare tid har man isolerat många olika typer av bakterier, främst lactobaciller och bifidobakterier som överförs till barnet under amningen. Man har hittat upp till 200 olika typer av bakterier i bröstmjölk. De vanligaste lactobacillerna är L. fermentum, L. gasseri, L. rhamnosus, L. acidofilus, L. salivarius, L. Lactis och L. reuteri. En undersökning gjord på 160 bröstmjölksprover visar att lactobaciller var vanligare än bifidobakterier. De vanligaste lactobacillerna var L. salivarius  (35%) och L. fermentum (25%).


Soto A et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2014; 59(1): 78-88 

Minskade diarréer med modersmjölksersättning med Lactobacillus fermentum hereditum® och galaktooligosackarider (GOS)

I en dubbelblind randomiserad kontrollerad studie inkluderades 121 friska spädbarn för att undersöka säkerheten och toleransen vid tillförsel/konsumtion av modersmjölksersättning med tillsats av L. fermentum hereditum® 2x10⁸ cfu/dag, samt 0,3 g galaktooligosackarider (GOS)/100 ml.  Kontrollgruppen fick samma sorts modersmjölksersättning med samma mängd GOS, men utan tillsats av L. fermentum hereditum®. Spädbarnen var från 21 dagar till en månad gamla när de inkluderades i studien som pågick i 6 månader. 

Resultatet visade att barnens tillväxt var tillfredsställande och inte skiljde sig mellan studiegruppen och kontrollgruppen. Modersmjölksersättning med L. fermentum hereditum® och GOS tolererades väl och barnen mådde bra. En intressant observation var att risken för mag-tarminfektioner var tre gånger lägre i studiegruppen än i kontrollgruppen, vilket var en signifikant risksänkning.


Gil-Campos M et al. Pharmacol Res 2012; 65(2):231-238

Modersmjölksersättning med L. fermentum hereditum® och GOS är säker

En långtidsuppföljning av barnen vid 3 års ålder visade att modersmjölksersättning med L. fermentum hereditum® och GOS är säker under lång tid. Barnens tillväxt såsom längd, vikt och huvudomfång skiljde sig inte mellan dem som fick studieprodukten och kontrollprodukten. Det var heller ingen skillnad i insjuknande i infektionssjukdomar eller andra sjukdomar.

Slutsats - tidig tillförsel av L. fermentum hereditum® via modersmjölksersättning är säker.


Maldonado-Lobón JA et al. Pharmacol Res 2015; 95-96:12-19

Färre diarréer och luftvägsinfektioner med tillskottsnäring med Lactobacillus fermentum hereditum och galaktooligosackarider (GOS)

I en dubbelblind, kontrollerad, randomiserad undersökning studerades 188 barn som fick tillskottsnäring med L. fermentum hereditum® 2x10⁸ cfu/dag och 0,4 g GOS/100 ml. Kontrollgruppen fick samma sorts tillskottsnäring, men enbart med tillsats av GOS. Barnen var 6 månader när de inkluderades i studien som pågick i 6 månader. 

Resultatet av studien visar att tillskottsnäring med L. fermentum hereditum®, samt GOS tolererades bra och tillväxten var tillfredsställande. Incidensen av mag-tarminfektioner var nästan hälften så många i studiegruppen som i kontrollgruppen, även incidensen av övre luftvägsinfektioner var 26% lägre.


Maldonado J et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012; 54(1):55-61

Ladda ner vårt senaste informationsblad om HiPP Combiotik

Behöver du produktblad till din mottagning? Då kan du ladda ner informationen som PDF här.