Prebiotika

Prebiotika är icke digererbara oligosackarider - en sorts fibrer som bland annat finns naturligt i bröstmjölk. Eftersom de inte digereras (spjälkas) når de tjocktarmen där de metaboliseras av naturligt förekommande bakterier. Prebiotika stimulerar tillväxten av hälsosamma bifidusbakterier och laktobaciller. Tarmfloran hos barn som ammas har ett naturligt innehåll av både bifidusbakterier och laktobaciller.

GOS

GOS (galaktooligosackarider) är prebiotiska fibrer som stimulerar tillväxten av hälsosamma bakterier i tarmen och ger spädbarn en mjuk avföring som liknar den hos ammande barn. Flera studier visar att GOS accepteras väl.

HiPP Combiotik 1, 2 & 3 innehåller GOS
(både pulver och drickfärdig).  

I det här dokumentet hittar du en sammanfattning över studier på GOS.

Mer om GOS

GOS i modersmjölksersättningen stimulerar tillväxten av bifidobakterier

I en dubbelblind placebokontrollerad studie studerades tillväxten av bifidobakterier hos en grupp spädbarn som fick 0,3 g GOS/100 ml modersmjölksersättning och jämfördes med en grupp som fick modersmjölksersättning utan GOS. Efter 2 veckor var antalet bifidobakterier signifikant högre hos barnen som fick GOS i modersmjölksersättningen.


Matsuki T. et al. Benef Microbes 2016 Sept;7(4):453-61

GOS i modersmjölksersättning ökar bifidusbakterier och laktobaciller

I en studie fick spädbarn modersmjölksersättning med 0,24 g GOS/100 ml under 6 månaders tid. En annan motsvarande grupp barn fick modersmjölksersättning utan GOS. Dessutom studerades spädbarn som ammades.  Antalet bifidusbakterier och lactobaciller ökade signifikant i gruppen som fick GOS i jämförelse med barnen som fick modersmjölksersättning utan GOS. Man såg ingen skillnad i ökningen av bifidusbakterier mellan gruppen som fick GOS och barnen som ammades. pH sjönk och andelen korta fettsyror i avföringen ökade signifikant i GOS-gruppen i jämförelse med barnen som inte fick GOS. I en senare liknande studie av samma forskargrupp bekräftades dessa resultat.


Ben XM et al.Clin Med J 2004:117(6):927-931
Ben XM et al. World J Gastroenterol 2008 Nov 14;14(42):6564-8

GOS i tillskottsnäring ger mjuk avföring

I en multicenterstudie randomiserades 159 friska spädbarn mellan 4 och 6 månaders ålder till att antingen få tillskottsnäring med GOS (0,5 g/100 ml) eller utan GOS i 18 veckor. Under den här perioden började också barnen med smakportioner. Efter 6 veckor var antalet bifidobakterier signifikant högre i gruppen som fick tillskottsnäring med GOS i jämförelse med dem som inte fick GOS. Denna ökning fanns kvar även vid slutet av interventionsperioden. Barnen i GOS-gruppen fick också mjukare avföring. Studien visar att den bifidogena effekten även utvecklas hos barn när de börjar äta vanlig mat.

 


Fanaro S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009,48(1):82-88