Ängsodlingar

Ängsodlingar är av stor betydelse för den biologiska mångfalden. Idag finns det bara cirka sex miljoner träd kvar i ängsodlingar. De är därför bland de mest hotade biotoperna i Europa och har till och med införts på röda listan.

Ängsodlingar är en idealisk livsmiljö för fåglar, möss, igelkottar, mossor, lavar, skalbaggar och hotade insekter och en bra näringskälla för fjärilar, bin, humlor och andra insekter.

I Europas ängsodlingar kan du hitta mer än 5 000 djur- och växtarter och mer än 3 000 fruktsorter.