Var HiPP & återvinn! Varför är korrekt sortering av återvinningsbara förpackningar så viktigt?

Förpackningsmaterial kan endast återvinnas om de sorteras på rätt sätt. När du har använt eller ätit allt innehåll ska den tomma förpackningen kasseras enligt dina lokala sophanteringsriktlinjer, som i Sverige varit väl utvecklade under flera decennier. Detta innebär att förpackningsmaterial ska sorteras efter typ - t.ex. glas, papper och plast - så att de kan återvinnas till nytt råmaterial.

Detta sparar värdefulla resurser och minskar belastningen på miljön. Det är oftast ganska självklart hur en förpackning ska sorteras, men i vissa fall kanske lite knepigare. Vi beskriver på samtliga våra förpackningar hur de ska sopsorteras på rätt sätt. Ditt engagemang som konsument är avgörande för att behålla förpackningsmaterial i återvinningscykeln. Om vi arbetar tillsammans kan vi skydda miljön och skapa en mer hållbar framtid.