Helt klimatpositiva år 2025

Återvinningsbar förpackning - ansvarsfullt förpackad

HiPP har varit involverade i ekologiskt jordbruk och hållbart producerade produkter i över 60 år. Vi tittar på hela produkten: från de enskilda råvarorna och produktionsmetoderna hela vägen till förpackningen. 97% av HiPP-burken kan återvinnas.*

Vårt uppdrag: År 2025 bör alla förpackningar vara lika återvinningsbara som våra burkar.

Varför inte 100%?

100% återvinningsbarhet är inte möjlig, eftersom bläck, lack och lim används i alla typer av förpackningar. En burk utan tryckt information inte berätta mycket om dess innehåll.

Hur vill HiPP uppnå detta mål?

Mindre förpackningsmaterial

Det som inte finns behöver inte kasseras! Vi har arbetat i många år med att reducera förpackningsmaterial och göra vår förpackning så lätt som möjligt. Till exempel lyckades vi minska vikten på våra barnmatsburkar samt mängden plast som används i våra hudvårdsförpackningar. I framtiden vill vi fortsätta vårt arbete med att ytterligare minska mängden förpackningsmaterial som används.

Maximal återvinningsbarhet

För att begagnade förpackningar ska kunna förädlas till något nytt måste förpackningens återvinningsbarhet vara så hög som möjligt. Detta är också nära kopplat till hur dessa förpackningsmaterial kasseras. Hög återvinningsbarhet och korrekt avfallshantering är nyckeln till god återvinning. Vi vill göra alla våra förpackningsmaterial lika återvinningsbara som våra burkar fram till 2025.

Mer återvunna förpackningsmaterial

Vi på HiPP vill använda ännu mer återvunnet material - något vi redan gör med våra burkar och pappförpackningar. Vårt nästa steg: att använda återvunnen plast. För att skydda dina små, lägger HiPP stor vikt vid säkerheten för det material som används i all förpackning. Till exempel kan återvunnen plast endast användas i vår förpackning om vi kan vara säkra på att de inte innehåller något skadligt.

* betygsatt av cyclos-HTP. Cyclos-HT testar och utvärderar återvinningsbarheten hos förpackningsmaterial och andra varor.