Vad vi gör för vårt klimat

Även när klimatförändringarna ännu inte erkändes som vår tids största utmaning vidtog HiPP åtgärder för att skydda vårt klimat. Vi har redan uppnått mycket de senaste decennierna: vi har bytt till förnybara energikällor och har kunnat minska och till och med undvika utsläpp. Vi har också minskat mängden förpackningsmaterial och därigenom ytterligare undvikit och minskat utsläppen. Som ett resultat har till exempel koldioxidutsläppen vid Pfaffenhofen-anläggningen minskat med mer än 80 procent.

Sedan 1995 har HiPP uppfyllt de strikta kraven i det europeiska miljöledningssystemet EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) och har sedan dess förbättrat sitt ekologiska fotavtryck varje år. Produktionsanläggningarna för HiPP i Pfaffenhofen (Tyskland) och Gmunden (Österrike) har varit klimatneutrala sedan 2011. Sedan dess har anläggningarna i Herford (D), Glina (Kroatien) och Hanságliget (Ungern) följt efter och är nu också klimatneutralt tack vare användningen av förnybara energikällor och stöd från projekt för klimatskydd.

För att göra hela företaget klimatpositivt har ytterligare potentiella koldioxidbesparingar längs värdekedjan identifierats. Under de kommande fyra åren kommer vi tillsammans med våra partners att ägna våra ansträngningar åt att genomföra nya åtgärder för att undvika koldioxid. Alla utsläpp som inte kan minskas eller undvikas kompenseras för.

Vi minskar utsläppen genom att:

  • aktivt skydda vårt klimat genom ekologiskt jordbruk sedan 1956
  • ständigt optimera våra energiförsörjningskoncept
  • kontinuerligt minska koldioxidutsläppen sedan början av 90-talet
  • producera klimatneutralt på alla EU-anläggningar
  • optimera förpackningen av våra produkter

Vi kompenserar utsläppen genom att:

  • binda kol genom humusbildning
  • delta i globala klimatskyddsprojekt
  • genomföra klimatskyddsprojekt i vår egen värdekedja