Våra barnmatsburkar är klimatpositiva

Från åkrarna till återförsäljarnas lager

HiPP kan som första barnmatstillverkare i världen erbjuda barnmatsburkar som är klimatpositiva längs hela värdekedjan från åkrarna till återförsäljarnas lager.

Vad betyder det egentligen att vara klimatpositiv?

Vår burkproduktion har varit klimatneutral* sedan 2011. Vi tillverkar dem själva och garanterar därmed högsta nivå av kontroll och säkerhet. Men att vara klimatneutral räcker inte för att ha en positiv inverkan på klimatförändringen.

Nu tar vi nästa enorma steg framåt: HiPP kompenserar betydligt mer koldioxid längs värdekedjan än vi genererar - från råvaruproduktion, förpackning och frakt före, under och efter produktion samt till återförsäljarnas lager.

Det betyder att vi ger tillbaka till naturen. Vi sparar inte bara in på utsläpp utan vi hjälper också naturen att binda kol från atmosfären. Vi gör det till exempel genom att skydda biologisk mångfald och genom att odla våra åkrar på ett ekologiskt vis och därigenom främja friska jordar och marker.

Vi har skapat ett klimatpositivt sigill för att markera våra klimatpositiva burkar. De miljoner ekologiska HiPP-burkar som produceras för Skandinavien varje år har därmed blivit klimatambassadörer för hela företaget.

Men det är inte allt. Vår webbplats är också klimatpositiv och bär den klimatpositiva märkningen! Således kan vi tillsammans förbättra vårt klimatavtryck.

Vad betyder det att vår webbplats är klimatpositiv?

Vi mäter mängden data som överförs när du och andra besöker vår webbplats. Internettrafik genererar utsläpp som är kopplade till exempelvis den el som konsumeras av webbplatsens besökare, nätleverantörer och datacenter. Beräkningarna av utsläppsmängden baseras på det årliga antalet besökare på webbplatsen. Vi kompenserar för mer än den utsläppsmängden så att även vår webbplats kan betecknas vara klimatpositiv.

* Från en HiPP-produktionsanläggning som har varit koldioxidneutral sedan 2011 tack vare användningen av förnybara energikällor och främjandet av projekt för klimatskydd.