Klimatskydd genom markvård

Aktivt klimatskydd och hållbara åtgärder är grundpelare i HiPP:s företagsfilosofi. 1956 lade den ekologiska pionjären grunden för aktiv natur och klimatskydd genom att byta till ekologiskt jordbruk. Hållbart och markvänligt ekologiskt jordbruk gör att HiPP kan ge ett värdefullt bidrag till näringsrika och bördiga jordar och därmed till klimatskydd. Vi behöver friska jordar inte bara för att säkerställa goda skördar utan också för att behålla mer vatten och binda mer kol på lång sikt.

En hög humushalt är nyckeln till allt detta. HiPP främjar därför ekologiskt jordbruk och humusbildande projekt runt om i världen. Jord med hög humushalt har visat sig binda klimatskadligt kol och säkra vår framtid. Att undvika att använda syntetiskt gödsel i ekologiskt jordbruk minskar också växthusgaserna avsevärt. Produktionen av dessa typer av gödselmedel är mycket energiintensiv och ansvarar därför för en betydande del av växthusgaserna som orsakas av jordbrukssektorn.

Läs mer om humus på Naturhistoriska Riksmuseet och Wikipedia