HiPPs målsättning: En klimatpositiv framtid

Nästa stora mål i HiPPs hållbarhetsarbete är att göra hela företaget, försörjningskedjan och produktsortimentet klimatpositivt till år 2025. Klimatneutralitet räcker inte längre för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Klimatarbetet måste intensifieras. Som tillverkare av barnmat vill HiPP bli helt klimatpositivt så snart som möjligt - för att bibehålla världen som en plats värd att bo på och värd att älska för framtida generationer. När allt kommer omkring förvärras de negativa effekterna på vår planet med varje 0,1 graders temperaturökning.

Vi beräknade alla klimatrelevanta utsläpp i samband med våra klimatpositiva burkar, med början i fälten hela vägen till centrallagren hos våra återförsäljare och fick resultaten bekräftade av TÜV Nord AG. Alla koldioxidutsläpp registrerades, från och med de som genererades av de ekologiska jordbruksprocesserna och produktionen av råvarorna, fram till tillverkningen samt förpackningen av de färdiga burkarna, ända fram till logistikkedjan. År 2025 kommer vi att ha bestämt och minskat klimatavtrycket för alla HiPP-produkter och alla delar av företaget så mycket som möjligt. Eventuella kvarvarande utsläpp kommer att kompenseras genom klimatskyddsprojekt.