Vi låter även ungtupparna få ett liv

Ägg är ett vanligt livsmedel som finns tillgängligt i de flesta butiker. Inte lika vanligt är vetskapen om hur det kan gå till när värphönorna avlas fram. Eftersom det bara behövs unghöns för den framtida äggproduktionen - så kanske du undrat vad som sker med alla hankycklingar som föds i ungefär samma antal varje år? Den tråkiga sanningen att eftersom hankycklingar inte gör någon nytta för äggindustrin, dödas de flesta av dem på plats (t.ex. ca 50 miljoner per år i Tyskland enbart). De blir till avfall eller används i sällsynta fall som mat för ormar och reptiler (husdjursföda). Vi på HiPP tycker att det är oacceptabelt att unga djur dödas på grund av sitt kön. Detta tillvägagångssätt är inte förenlig med våra etiska principer.

HiPP, tillsammans med våra strikt kontrollerade partnerföretag, är engagerade i ett speciellt skyddsprogram för att stoppa detta meningslösa dödande av hankycklingar (blivande ungtuppar). Det är avgörande för HiPP att dessa gårdar svarar upp mot våra höga standarder för transparens, spårbarhet och djurskydd. Tillsammans vill vi ändra och förbättra situationen för hankycklingarna.

Initiativet för att värna ungtupparna är en del av vårt holistiska sätt att arbeta med barnmat. Vi köper både ägg och kött av den ekologiska frigående kycklingen från våra bönder. På detta sätt kan vi supporta uppfödningen av både han- och honkycklingar.