Hållbart fiske

I våra barnmatsburkar använder vi Alaska pollock, kummel, torsk, vild lax och rödspätta. De flesta av dem fångas i det öppna havet, långt borta från kusterna. Våra fiskevatten ligger i nordöstra Atlanten och nordöstra Stilla havet.

Fisken som används i HiPPs barnmat kommer uteslutande från hållbart, MSC-certifierat fiske. MSC (Marine Stewardship Council) garanterar att fiskenäringen som de certifierar uppfyller specifika miljöstandarder, skyddar bestånd och hanterar sitt fiske på ett ansvarsfullt sätt. För att garantera fiskens kvalitet utvärderas miljövillkoren ständigt och särskilt fördelaktiga fiskeområden väljs ut.

På detta sätt motverkar HiPP överfiskning av haven och bidrar aktivt till bevarandet av fiskbestånd. Vi bidrar till att säkra livsförhållandena och matförsörjningen för många människor runt om i världen, så att våra yngsta kunder kan ärva en värld som har tillräckligt med resurser för att försörja dem med fisk, även som vuxna.