Ekologisk uppfödning av nötboskap

HiPPs ekologiska nötkött kommer från egna gårdar och noggrant utvalda partners. Vi följer de striktaste reglerna för att trygga både djurens välmående och barnmatens kvalité. Efterlevnaden av dessa regler övervakas av våra egna jordbruksingenjörer och veterinärer, förutom att gårdarna kontrolleras av externa parter.

HiPP: s ekologiska nötkreatur hålls i skogar och på betesmark under större delen av året. Detta är den mest lämpliga metoden att behandla djuren på. Det håller djuren starka, spänstiga och friska. Våra nötkreatur livnär sig på gräset i betesmarkerna och på vintern äter de hö och pressfoder, och om nödvändigt, koncentrerat foder. Fodret måste komma från ekologiska gårdar och får inte innehålla antibiotika, växtskyddsmedel eller genetiskt modifierade råvaror.
 
En fråga som är särskilt viktig är att kalvarna i vårt ekologiska gräsmatade djurhållning vanligtvis föds på betesmarkerna. På gården Ehrensberger Hof, HiPPs ekologiska modellgård, får de stanna hos sina mödrar i 8 månader och får dricka sin naturliga mjölk.