Värna om och skydda klimatet

Att skydda vårt klimat är den viktigaste utmaningen vi står inför idag. Klimatförändringarna - tillsammans med den ökande förlusten av biologisk mångfald - stör jordens fertilitet och levnadsvillkor. På lång sikt riskerar vi själva grunden för vår existens. För att producera mat behöver vi det rätta vädret och bördiga jordar. Frukt, grönsaker och spannmål kan bara växa och frodas om klimatet, vattnet och jorden är i harmoni. Det är därför HiPP har varit engagerade i klimatfrågan i många år. Tack vare användningen av förnybara energikällor producerar flera av våra anläggningar barnmat på ett klimatneutralt sätt. Vi på HiPP ser dock inte bara på tillverkningsprocessen med ett klimatperspektiv utan även nya förpackningslösningar, optimerad logistik och vårt eget kompostprojekt spelar stor roll för oss.

Om vi ​​förstör våra jordar så har det en stor inverkan på utsläpp av skadliga gaser. Åkermark, träsk, skogsjord och gräsmark lagrar koldioxid (CO2). Otaliga organismer i jorden lever av koldioxid och producerar syre. I ekologiskt jordbruk, som vi bedrivit i mer än 60 år, anses dessa mikroorganismer vara basen för humusbildning och därmed för jordens fertilitet.