Meny

Generella villkor för våra konsumenttävlingar

Vad roligt att du vill delta i vår tävling!

Tävlingsregler publiceras alltid i samband med varje specifik tävling, men det är också nödvändigt att du känner till och godkänner de generella villkor som alltid gäller när vi arrangerar konsumenttävlingar.

 • Genom att delta i vår tävling så godkänner du dessa generella villkor.
 • Bidrag som inkommer efter utsatt tid för tävlingsstopp kommer förbises av juryn.
 • Publicera aldrig stilla eller rörliga bilder på personer, barn eller vuxna, utan deras godkännande. För barn gäller att du som publicerar är vårdnadshavare till barnet/barnen eller att vårdnadshavare medverkar i bild och/eller har gett sitt godkännande och detta kan styrkas.
 • Bidrag som av HiPP anses stötande eller på annat sätt anses olämpligt kommer att förbises i tävlingen och juryn förbehåller sig rätten att ta bort dessa bidrag i den mån det är tekniskt möjligt. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnande bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte innefattar rättigheter tillhörande annan part.
 • Tävlingen ordnas av ansvariga för varumärket HiPP på marknadsavdelningen hos Arvid Nordquist HAB och tävlingsjuryn består alltid av representanter från densamma om inte annat anges. Juryn utser vinnare baserat på kriteriet bästa prestation/-er inom varje unik tävlings specificerade regler. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Personliga uppgifter om dig som av mediets natur delas kommer av marknadsavdelningen endast användas för att kunna genomföra tävlingen samt skicka ut eventuella priser. Inga uppgifter om någon tävlingsdeltagare sparas för andra ändamål och inga uppgifter kommer att delas med tredje part.
 • Om de uppgifter som är nödvändiga för att tävlingsbidraget skall kunna medräknas av någon anledning saknas så kommer bidraget förbises.
 • Genom att delta i tävlingen tillåter du att ansvariga för varumärket HiPP på marknadsavdelningen hos HiPP / Arvid Nordquist HAB publicerar ditt bifogade material i syfte att genomföra tävlingen. HiPP / Arvid Nordquist HAB tar alltid hänsyn till immateriell upphovsrätt och ber om samtycker för övriga publiceringar av materialet.
 • Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Vinstpriser kan inte bytas ut mot andra varor eller kontanter. Vinsten kan inte överlåtas till annan. Ingen kan vinna mer än ett pris.
 • HiPP / Arvid Nordquist HAB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. HiPP tar heller inte ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan/inlämning eller slutresultatet för denna tävling.
 • Verksamma uppdragstagare för, och anställda på, HiPP / Arvid Nordquist HAB samt familjemedlemmar till dessa två grupper kan inte delta i våra tävlingar.