HiPPs bondgård - främjar biologisk mångfald

HiPPs modellgård för biologisk mångfald finns till eftersom bevarandet av den biologiska mångfalden är mycket viktigt för oss. Gården Ehrensberger Hof i Pfaffenhofen har funnits i Hippfamiljen sedan 1956 och har bevarats som ekologisk gräsmark sedan dess.

I samarbete med forskare från Tekniska universitetet i München, Leibniz universitet i Hannover, Bioland och det bayerska ”Landesverbund für Vogelschutz” bedriver HiPP forskning om praktiska metoder för att utveckla det ekologiska jordbruket och förutsättningarna för biologisk mångfald. De positiva lärdomarna genomförs sedan på våra mer än 8000 ekologiska gårdar. Det är ofta enkla åtgärder som gör det möjligt för oss att skapa naturliga livsmiljöer för gamla arter av paddor, ugglor, insekter och fåglar som bidrar till den biologiska mångfalden.