Meny

Allergier

Vad händer i kroppen när man får allergi? – Svar: Den vanligaste orsaken till att man får matallergi är att immunförsvaret bildar så kallade antikroppar mot ett ämne. Ämnen som stimulerar bildningen av antikroppar kallas allergen och är alltid proteiner.

Hur vanligt är det med födoämnesallergi bland små barn? – Svar: Allt fler barn blir allergiska, men det är inte klarlagt att det är just matallergierna som ökar. Ungefär 2 av 100 barn under ett år är allergiska mot mjölk eller ägg. Andelen allergiska barn ökar med åldern, och omkring 6 av 100 förskolebarn och yngre skolbarn har matallergi.

Varför blir barn allergiska? Svar: Det finns en starkt ärftlig benägenhet att utveckla allergi. Risken för att barn ska bli allergiska ökar om ena eller båda föräldrarna har allergi. Men många får besvär utan att någon i familjen är allergisk. Varför en del barn får allergi är i dagsläget än så länge oklart, däremot vet man att miljöfaktorer påverkar risken.

Växer matallergier bort? – Svar: Barns allergier mot mat försvinner ofta med åren. De flesta barn som har haft komjölksallergi tål mjölk igen när de är i treårsåldern. Barn som är allergiska mot ägg blir oftast av med den när de är i sexårsåldern. När det gäller allergier mot andra livsmedel är det inte klarlagt när eller hur ofta barn växer ifrån dem. Undersökningar har visat att barn med många olika matallergier oftare har kvar sina besvär under längre tid än barn som är allergiska mot ett eller två livsmedel.