Meny

Användarvillkor, datainsamling och integritetspolicy

Bästa besökare,

Vi är mycket glada att välkomna dig till vår hemsida! Vi garanterar att din integritet skyddas och din data behandlas konfidentiellt. På denna sida informerar vi dig om våra användarvillkor och integritetspolicy. Var god och kontakta oss för ytterligare frågor om du inte hittar de svar du söker här.

Användarvillkor

1. Generella användarvillkor

Nedanstående villkor gäller besökares användning av hippbarnmat.se samt nyhetsbrev och kontaktformulär publicerade på hippbarnmat.se. Villkoren kan komma att ändras av HiPP och samarbetspartners vid behov.

www.hippbarnmat.se och dess innehåll kan stängas, ändras eller temporärt avaktiveras när som helst av HiPP. HiPP kan inte garantera 100% upptid för hemsidan även om målsättningen är det. Användare har ingen rätt till skadestånd av något slag, genom förlust av uppladdade data och sparat innehåll.

2. Specifika användarvillkor för HiPP BabyClub

Vid registrering måste användaren, separat från registreringsknappen ge sitt samtycke till att HiPP och relevanta samarbetspartners registrerar och använder dennes personuppgifter. Detta samtycke kan när som helst hävas på användarens begäran, via en skriftlig handling till hippbabyklubb@arvidnordquist.se . Samtycket är nödvändigt för att utföra de tjänster som inbegrips i HiPP BabyClub. Således måste upphävt samtycke därmed likställas vid, och behandlas som, begäran av avslutat medlemskap.

Vid registrering till HiPP BabyClub ska användaren vara myndig och fylla i nödvändig data på ett sanningsenligt sätt. Att så sker verifieras av användaren själv.

Då registrering till HiPPs tjänster inte är en rättighet så har ansvarig för sajten rätt att neka registrering utan att ange särskilda skäl. Ändringar i användardata måste tillhandahållas av användaren själv via uppdatering av användarprofilen online. Varje användare kan bara registrera sig en gång och endast ha en (1) användarprofil. Operatör för sajten är inte ansvarig för identitetsbedrägeri av enskilda användare eller för eventuell felaktig eller daterad användarinformation.

Efter lyckad registrering har användare möjlighet att använda sig av aktuella erbjudanden inom ramen för den genomförda registreringen. Erbjudanden och tjänster kan utgå, förlängas eller ändras utan förvarning om detta.

Användaren väljer ett användarnamn och lösenord vid registrering som sedan används för att logga in på HiPP BabyClub. Användare ansvarar för att dessa uppgifter inte missbrukas. Vid borttappat lösenord eller missbruk av användaruppgifter misstänks, ska användare kontakta driftansvariga för sajten snarast. Användare är ansvarig för åverkan av tredje part via användares inloggningsuppgifter, så länge denne inte kan bevisa att denne inte på något sätt ansvarar för felanvändandet. Användarnamn kan i princip väljas helt fritt. Dock får inte användarnamn och/eller andra uppgifter överträda lands rådande lagar. Det är förbjudet att inkräkta på tredjeparts rättigheter och det undanbedes starkt att använda oetiska och extremistiska namn eller språkbruk, oavsett att innehåll i användares konto inte är publikt. Kommersiell användning av sajtens tjänster är också förbjudet.

HiPP sänder återkommande ut e-post till registrerade användare, relevant för dennes barns ålder. Dessa utskick kan avslutas närsomhelst av användaren, via e-post, utan att skäl behöver anges.

3. Regler för tävlingar

Deltagande i de olika tävlingarna i HiPP BabyClub är endast tillåtet för användare i myndig ålder. Det finns inga legala hinder mot att hålla tävlingarna i HiPP BabyClub, det förekommer inga kontantvinster. Anställda inom HiPP gruppen och deras familj är inte tillåtna att delta i tävlingar anordnade av HiPP. I de fall tävling hålls i samarbete med partners, gäller samma regel för anställda och familj på partnerföretaget. Tävlingsmaterial och data såsom bilder och text, kommer inte att säljas eller överlåtas till tredje part. Tävlingsinstruktioner skrivs ut specifikt för alla tävlingar på den plats där tävlingen publiceras. Generella villkor för konsumenttävlingar anordnade av HiPP går att läsa här.

4. Regler för fototävlingar

Publicera aldrig stilla eller rörliga bilder på personer, barn eller vuxna, utan deras godkännande. För barn gäller att du som publicerar är vårdnadshavare till barnet/barnen eller att vårdnadshavare medverkar i bild och/eller har gett sitt godkännande och detta kan styrkas, samt att barnet/ett av barnen är minst sex månader gammalt/gamla. Bidrag som av HiPP anses stötande eller på annat sätt anses olämpligt kommer att förbises i tävlingen och juryn förbehåller sig rätten att ta bort dessa bidrag i den mån det är tekniskt möjligt. Det är på den tävlandes eget ansvar att det inlämnande bidraget inte står i strid med tillämplig lagstiftning och/eller inte inkräktar på rättigheter tillhörande tredje part. Genom att ladda upp ett bildbidrag i vår tävling godkänner du att vi publicerar den bilden i våra ägda kanaler med syftet att annonsera vinnarna i tävlingen, i det fall ditt bidrag blir ett av de vinnande.

Om du har ytterligare frågor, tveka inte att kontakta oss!

Till kontaktsidan

Datainsamling

Vi är glada att du besöker vår hemsida och har visat intresse för vårt företag. Vi är fast beslutna om att se till att din integritet skyddas och vi vill att du ska känna dig trygg och säker när du besöker vår hemsida.

1. Insamlande av data

Vissa tjänster på hippbarnmat.se kräver att data som e-mailadress eller postadress anges, för att tjänsten ska kunna nyttjas. För ytterligare detaljer om alla tjänster som erbjuds på hippbarnmat.se, vänligen läs sektion 2 i denna sekretesspolicy.

1.2 Data som vi erhåller när du använder våra tjänster

Viss data samlas in redan när du besöker vår sajt.

1.2.1 Protokolldata

Automatiskt insamlad data inkluderar webserverns protokolldata. Varje gång du besöker en sida i våra onlinetjänster och varje gång du laddar ner en fil, så sparas åtkomstdatan i en protokollfil på vår server. Varje uppsättning data innehåller: 

  • sidan från vilken den nya sidan eller filen brev begärd
  • namnet på den begärda sidan eller filen
  • tid och datum för begäran, information om huruvida begäran lyckades samt utnyttjad kapacitet på servern vid ögonblicket för begäran
  • volymen överförd data
  • IP-adressen du tilldelats av leverantören
  • om du loggar in med ett användarkonto noteras detta för att protokollföra besöket
  • typ av skärmlösning använd vid besök (mobil, desktop, osv.)
  • typ och version av webbläsare

 Denna typ av data sammanställs på helt anonym basis och endast i statistiskt syfte.

1.2.2 Cookies

Cookies är små filer som en webbserver kan skicka till din dator för att identifiera den under ditt besök. Du kan ställa in din webbläsare att meddela dig därefter när cookies placeras. Vår användning av cookies är därför transparent för dig. Vi använder cookies för att kunna erbjuda våra tjänster mer individanpassat. I första hand tjänar cookies syftet att identifiera ditt besök på en sida, att bekräfta för servern om du har loggat in på en sida. Cookies kan också förbättra kommunikationen mellan din dator och en sajt, vilket leder till snabbare och enklare användning av sajtens eventuella funktioner. Varje cookie har ett utgångsdatum från vilket den förlorar sin funktion. Din webläsare erbjuder dig valet att visa alla cookies som lagrats på din dator, radera cookies samt välja inställningar som hindrar cookies att lagras på din dator, eller att lagras över huvud taget. Att inte använda cookies kan få vissa funktioner på en sajt att bli lite omständigare ur användarsynpunkt.

Vi använder cookies på vår sajt för följande syften och funktioner:

eTracker cookies

Spårning av återkommande besökare, beskrivs under 1.2.3

Icke beständiga sessionscookies (HiPP BabyClub)

Bibehålla inloggning i HiPP BabyClub under hela besöket på sajten, tills det att du loggar ut eller stänger webbläsaren. Detta är viktigt för användarvänligheten.

Icke beständiga sessionscookies (Pop-up ruta WHO-koden)

Denna cookie förhindrar att popupmeddelandet angående amningsrekommendationen återkommer flertalet gånger under ett och samma besök på sajten.

Icke beständiga sessionscookies (Pop-up ruta Vårdpersonal)

Denna cookie förhindrar att popupmeddelandet angående vårdpersonal återkommer flertalet gånger under ett och samma besök på sajten.

Cookie notis

Hindrar cookienotisen att återkomma flertalet gånger under ett och samma besök på sajten.

1.2.3 etracker

Hippbarnmat.se och våra undersidor använder teknologi försedd av etracker GmbH (hädanefter kallad etracker) för att samla in och spara besöksdata, för att kunna förbättra sajtens användaregenskaper och tjänster. Besöksdata kan användas för att skapa en användarprofil under pseudonym, med hjälp av cookies. Data insamlad i etracker kommer inte att användas för att identifiera personlig identitet för en besökare. Och kommer inte att samregistreras med personlig data relaterad till användarpseudonymen om inte så angetts separat av den faktiska användaren. Insamlingen och lagringen av besöksdata kan återkallas vid vilken tidpunkt som helst i ett meddelande från dig via vårt kontaktformulär.

2. Tjänster

2.1 Kontaktformulär

Vår hemsida innehåller flera kontaktformulär. De uppgifter du fyller i är enbart till för att vi ska kunna kontakta dig angående din fråga eller ditt ärende.

Vi informerar dig gladeligen om vilka personuppgifter vi har lagrade vid en given tidpunkt. För fler detaljer läs delen ”Information och kontakt”.

2.2 HiPP BabyClub

Du kan registrera dig i HiPP BabyClub genom att skapa en profil för dig och din baby på hippbarnmat.se. Genom att gå med i HiPP BabyClub kan du ta del av erbjudanden, förmåner och funktioner. För en överblick av befintliga tjänster och förmåner, gå till klubbens startsida. Du kan även ta del av tävlingar som arrangeras exklusivt i HiPP BabyClub. Förutom det så kommer det att skickas ut digitala föräldrabrev baserat på ditt barns ålder. Du kan när som helst be att få säga upp dessa utskick och du gör det enkelt via en länk i själva nyhetsbrevet.

När du registrerar dig i HiPP BabyClub så samlar vi in ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna kontakta dig och skapa en användarprofil. På så sätt kan vi dels verifiera dig vid inloggning och sända dig föräldrabreven som ingår som tjänst i klubben. För att breven ska komma i rätt tid för ditt barns ålder och personaliseras för ditt barn så anger du även barnets namn och ålder. Fysiska adressuppgifter kommer att användas för att kunna skicka ut premier, gåvor eller tävlingsvinster i det fall dessa scenarion uppstår under användares tid som medlem i klubben. Du kan när som helst på egen begäran avsluta ditt medelmsskap samt få samtliga dina användar- och personuppgifter radera från vårt klubbsystem. Kontkta oss på hippbabyklubb@arvidnordquist.se för detta andamål.

2.3 HiPP nyhetsbrev icke tillhörande HiPP BabyClub

Vi erbjuder även möjligheten att prenumerera på vårt vanliga nyhetsbrev som inte är knutet till HiPP BabyClub. För att kunna distribuera detta digitala brev på ett personligt sätt så registrerar vi e-postadress, samt för- och efternamn. Uppgifterna samlas in och använda enbart av HiPP och vidarebefodras inte till tredje part.

Vi strävar alltid efter att förbättra vårt nyhetsbrev både till innehåll och distribution. Vi lägger stor vikt vid att du som användare inte ska få utskick som du inte längre vill ha, så vi sorterar bort din adress från utskicket så fort du anger detta eller om vi får en studs på utskicket, dvs att nyhetsbrevet inte kunnat levereras. Enklaste sättet att avsluta prenumerationen av nyhetsbrevet är att ange detta via den länk som finns med i varje brev.

I samband med registreringen av dina uppgifter så samtycker du även till allt ovanstående användande av dina uppgifter. Du kan återkalla detta samtycke närsomhelst och du kan även närsomhelst invända mot att mottaga utskick baserat på detta samtycke.

3. Social media

Våra sidor på sociala media plattformar som exempelvis Facebook och Instagram erbjuder olika typer av utökade tjänster, support och möjligheter att komma i kontakt med oss. För att komma i kontakt med oss via social media kan du behöva registrera dig i det aktuella mediets plattform. Dessa plattformar samlar in personlig data om användarprofilen du skapar eller beteendedata via så kallade plug-ins som HiPP inte har tillgång till eller på något sätt använder sig av eller bär ansvar för. Detta kan också gälla för bilder och video som laddas upp på dessa plattformar. Detaljer kring hantering av persondata och materiella rättigheter hittar du i respektive leverantörs villkorsavsnitt.

Om du skickar oss en fråga eller förfrågan via någon av dessa kanaler så kommer vi se till att ämnet når fram till relevant eller ansvarig avdelning inom vår organisation. I alla dessa fall så kommer data relaterad till kommunikationen att vara exklusivt avsedd att föras mellan dig och HiPP, och inte föras vidare till tredje part.

4. Kontakt

För alla ärenden du har som besökare på hippbarnmat.se eller användare av de tjänster som erbjuds på hippbarnmat.se, kan du alltid kontakta oss via vårt kontaktformulär. Du kommer då till konsumentservice för HiPP Sverige som bedrivs av Arvid Nordquist HAB.

Sajten publiceras från en server i Tyskland centralt och därigenom står som ansvarig för dataskydd inom HiPP Group:

Mr. A. Maier
E-mail: datenschutz@hipp.de
Georg-HiPP-Straße 7
85276 Pfaffenhofen

Integritetspolicy

Vi tillämpar tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina lämnade uppgifter mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras kontinuerligt enligt gällande teknisk och juridisk utveckling och praxis. Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter, tveka inte att kontakta oss!

Policy för hantering av register

Syftet med insamling och användning av användaruppgifter är för att kunna bedriva produktion och distribution av konsumentinformation, livsmedel och babyprodukter. Användardata, personuppgifter samt leveransinformation sparas så långe som de behövs för att säkerställa dessa ändamål. På begäran kommer vi utan inskränkning att meddela dig om hur och vilka av dina personuppgifter vi samlat in. Personuppgifter och personlig användardata kommer inte att delas med tredje part.

Rätt att få tillgång till personuppgifter

På begäran kommer du att få ett skriftligt meddelande om alla personuppgifter vi registrerat om dig. På begäran kan du alltid be oss att radera samtliga registrerade uppgifter om dig som användare, besökare och person. Använd kontaktformuläret för att komma i kontakt med ansvarig för denna typ av ärende.

Hälsningar, HiPP Barnmat Sverige