Vitamin D

Vitamin D är den enda vitamin i vår kropp som kan producera sig själv med hjälp av solens strålar mot huden och kallas därför också "solskensvitaminet". Ungefär 80-90% av vitamin D produceras i huden, resterande mängd absorberas från maten. Vitamin D är viktigt för många kroppsliga funktioner, det bidrar exempelvis till en normal utveckling av skelettet och tänderna genom att kontrollera inlagringen av kalcium i skelettet (skelettmineraliseringen). Vitamin D är därför särskilt viktigt under tillväxtperioden. Hos Vitamin D brist kan under spädbarnstiden och tidig barndom leda till avbrott i benmineraliseringen och rakitis. Dessutom är vitamin D brist relaterat till en ökad känslighet för infektioner.

Svenska livsmedelsverket www.slv.se   rekommenerar