Tillsatser

Barnmatens sammansättning är strikt reglerad genom lag. Enligt lag finns det gränsvärden (minimum/maximum) för varje näringsämne som får ingå i en modersmjölksersättning. Tillsatser är också reglerade. Tillsatser som färgämnen, sötningsmedel och konserveringsmedel är förbjudet.

 

Die Zusammensetzung von Babynahrung ist gesetzlich sehr streng geregelt. Laut Gesetz sind für jeden Nährstoff Minimum- und/oder Maximumgehalte definiert, die in der Säuglingsnahrung vorhanden sein müssen. Daneben sind auch Zusatzstoffe geregelt. Zusatzstoffe wie Farbstoffe, Süßstoffe oder Konservierungsstoffe sind verboten.