Tillredning

Nedan följer viktiga steg att hålla i minnet gällande hygien och säker tillredning av modersmjölksersättning:

Använd alltid rent vatten

Kranvatten från blyrör eller privat brunnar ska inte användas. Om du är osäker på vattenkvaliteten kan du kontakta kommunensxxx för information eller använda stilla vatten som är lämplig vid tillredning av modersmjölksersättning.

Det är viktigt att vattentemperaturen är korrekt. För att vara säker på att kranvattnet inte är kontaminerat ska de kokas (100°C) för att därefter svalna till ungefär 40-50°C. Det är viktigt att vattnet svalnar för att minska risken för skållning samt för att undvika näringsförluster. En idealisk ättemperatur vid matning är ungefär 37 °C. Det kan testast genom att droppa några droppar modersmjölksersättning på insidan av din handled alternativ med hjälp av en termometer.

Modersmjölksersättning ska förberedas i anslutningen till matningen och den kvarvarande mängden ska alltid kastas. Anledningen är att modersmjölksersättning är en grogrund för bakterier som snabbt kan föröka sig i antal, framförallt om det får gå en tid mellan tillredningen och matningen.

Für eine hygienische und sichere Zubereitung von Säuglingsnahrungen sind einige wichtige Punkte zu beachten.

Für die Zubereitung des Fläschchens sollte immer frisches Trinkwasser oder für die Zubereitung von Säuglingsnahrungen geeignetes abgepacktes Wasser verwendet werden. Trinkwasser aus Bleileitungen oder z.B. Hausbrunnen sollten nicht verwendet werden. Ist man sich bei der Wasserqualität unsicher, kann man sich bezüglich der Wasserqualität an das jeweilige Amt wenden oder abgepacktes stilles Wasser, das für die Zubereitung von Säuglingsnahrung geeignet ist verwenden.

Auch die richtige Temperatur des Wassers für die Zubereitung des Fläschchens ist wichtig. Um sicher zu gehen, dass das Trinkwasser nicht verunreinigt ist, kocht man das Leitungswasser am besten für die Zubereitung ab und lässt es danach auf ca. 40-50°C abkühlen. Das Abkühlen ist unter anderem wichtig, um Verbrühungen und Nährstoffverluste zu vermeiden. Eine Fütterungstemperatur von ca. 37°C ist für den Säugling ideal. Dies kann mittels Handrückenprobe oder einem Thermometer getestet werden.

Säuglingsnahrungen sind ein guter Nährboden für Keime. Diese schlechten Keime können sich umso schneller vermehren, je mehr Zeit zwischen Zubereitung und Fütterung vergeht. Daher sollte die Nahrung immer frisch zubereitet, schnell gefüttert, sowie die Reste verworfen werden.