LCP / LCP-Fettsäuren

LCP står för långkedjiga fleromättade fettsyror. Dessa fettsyror är väldigt viktiga för utvecklingen av hjärna, nervceller och ögon hos spädbarn. Exempel på LCP-fettsyror är dokohexaensyra (DHA) en omega-3 fettsyra, och arakidonsyra (ARA) en omega-6 fettsyra. Spädbarn kan inte producera tillräckligt med långkedjiga fettsyror. Modersmjölksersättning av hög kvalitet innehåller dessa fettsyror.

Från 2019 är det enligt ny EU-lagstiftning krav att alla modersmjölksersättningar på marknaden innehåller dessa fettsyror.